V Stranki mladih - Zeleni Evrope pozivajo vlado za spremembo odpiralnega časa gostinskih obratov.

Predsednik Stranke mladih - Zeleni Evrope Igor Jurišič, sicer tudi član mestnega sveta Mestne občine Maribor, v imenu stranke poziva, da se odpiralni čas gostinskih lokalov podaljša. 

»V praksi pa opažamo, da zgodnje zapiranje gostinskih obratov v veliki meri prispeva k nadaljevanju druženja v zasebnih zaprtih prostorih, kjer je možnost prenosa bolezni bistveno večja, kot je na gostinskih vrtovih in v notranjosti gostinskih obratov v rumenih regijah, saj gostinski obrati delujejo varno in po priporočilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje,« je zapisal v pozivu vladi. 

Poziv je bil naslovljen na vodjo svetovalne skupine na ministrstvu za zdravje Matejo Logar in ministra za zdravje Janeza Poklukarja

Tako se bo zmanjšal čas druženja v zasebnih prostorih

Jurišič še poziva, da naj se delovanje gostinskih obratov podaljša najmanj do 21. ure. 

Verjamejo, da bi tako omejili čas, ki ga ljudje preživijo na zasebnih druženjih, saj je tam manj varnostnih ukrepov kot v gostinskih lokalih. 

Starejše novice