Vlada določila besedilo predloga novele zakona o zaščiti živali in ga poslala v obravnavo državni zbor. Med drugim bo prepovedano privezovanje psov, usmrtitev zdravih zapuščenih živali v zavetiščih ter za pridobivanje kož ali krzna.

Predlog zakona celoviteje ureja področje odgovornega lastništva in zapuščenih živali. Po navedbah vlade vsebuje rešitve zaradi uskladitve z določbami novele stvarnopravnega zakonika in prinaša celovitejšo ureditev področja zapuščenih živali. 

Gre med drugim za določbe o omejitvi posedovanja nekaterih vrst živali ter osnovnih znanjih za skrbnike živali in tiste, ki opravljajo kakršno koli dejavnost, povezano z živalmi.

Prepovedali bi usmrtitev zdravih zapuščenih živali v zavetiščih

Predlog prinaša natančnejše določanje sledljivosti izvora psa zaradi preprečevanja in omejevanja preprodaje psov in ilegalne trgovine s psi. Uvaja določbe o odgovornem lastništvu mačk, da bi tako zmanjšali število zapuščenih mačk. Prav tako omejuje posedovanje »eksotičnih vrst« živali.

S predlogom bi vlada uvedla določbe za uvajanje odgovornega lastništva živali z zahtevo o osnovnih znanjih glede potreb in oskrbe živali. Dopolnila bi določbe, ki urejajo področje nevarnih psov, in uredila področje uporabe pastirskih psov za varovanje čred na paši.

Privezovanje psov bo prepovedano, z natančno določenimi izjemami, kjer je privezovanje nujno. Prav tako bo prepovedana usmrtitev zdravih zapuščenih živali v zavetiščih po 30 dneh ter usmrtitev živali zaradi pridobivanja kož ali krzna.

Novela določa še nosilce stroškov za oskrbo zapuščenih živali ter uvaja možnost izreka višjih kazni za prekrške.

Starejše novice