Slika je simbolična (foto: Žan Osim).
O združevanju zavodov se na Ptuju govori že lep čas, zdaj so svetniki potrdili - združevanje bo.

Združevanje ptujskih javnih zavodov je nekaj, o čemer je govora že leta. V ponedeljek, 15. septembra, so o tem odločali ptujski svetniki. Združevanje bo. 

Športna zveza ptujske občine je svoje odklonilno mnenje že izrazila. Franjo Rozman, predsednik zveze, in Sandi Mertelj, direktor Zavoda za šport Ptuj, sta poudarila, da sta proti ideji, da se Zavod za šport Ptuj in Center interesnih dejavnosti Ptuj pripojita k zavodu za turizem. Rozman je za stališčem stal tudi na seji mestnega sveta Mestne občine Ptuj, na kateri so glasovali o združevanju. 

Rozman, ki je obenem tudi ptujski mestni svetnik iz vrst SDS, je mnenja, da se bo z združevanjem racionalizacija začela na plečih mladih in športnikov. 

Vek: Obžalujem proces delovanja komisije

K debati je pridal tudi Uroš Vek, sicer iz vrst SLS, ki je bil obenem del občinske komisije, ki se je ukvarjala z združevanjem zavodov. Dejal je, da obžaluje proces delovanja komisije. 

Kritika se je nanašala predvsem na to, da niso bili o združevanju povprašani uporabniki zavodov. Zmotilo ga je tudi, da v dokumentu nikjer ni jasno navedeno, kaj po združitev prinesla dobrega (ali boljšega) za občane Ptuja. 

Menil je tudi, da argument prihranka, ni dovolj močan. 

S povedanim se je strinjal tudi Alen Iljevec, sicer iz svetniške skupine Ptuj je naš. Menil je, da so turizem, šport in mladi tri izjemno pomembne kategorije, ki jim pa ni bilo namenjene dovolj vsebine, kot se je izrazil. Zdi se mu, da ni bilo dovolj vsebinske razprave glede skupnega zavoda. 

»Vse je šlo narobe, vse je šlo v napačni smeri, vse je šlo spet za merjenje neke politične moči,« je dejal Iljevec, ki za združevanje sicer je, a meni, da ni bilo dovolj razprave o vsebinah združenega zavoda. 

Boštjan Šeruga, svetniška skupina SD, je poudaril, da je združevanje zavodov trend, ki ga je moč opaziti po velikem delu Slovenije. Gre za tri področja, pri katerih lahko vlečemo vzporednice in tri področja, ki lahko delujejo bolje povezano. 

Alen Hliš, del svetniške skupine Gibanja Svoboda, je poudaril - podobno kot Iljevec - da vsebine niso dovolj dorečene. Kljub temu pa v skupini ne bodo zadrževali postopka združevanja, poudarjajo, da upajo, da bodo lahko aktivno sodelovali pri sooblikovanju vsebine skupnega zavoda. 

Županja Ptuja Nuška Gajšek je k debati dodala, da vsi trije zavodi že delujejo kot posebne entitete. Vsak od teh zavodov ima že svoje vsebine, ki jih vodijo že leta. To je vsebina, ki se bo prenesla naprej, v skupni zavod, seveda, z morebitnim preoblikovanjem s strani vodstva. 

Mestna svetnica Sergeja Puppis Freebairn je v imenu svetniške skupine Liste Andreja Čuša dejala, da predlog podpirajo brez zadržkov, še več, združevanja bi moralo biti še več. 

»Tudi kot članica sveta zavoda za turizem sem imela iz prve roke priliko videti, kako poteka to, ko imaš tri male zavode, vsak zavoda ima manj kot deset zaposlenih in potem si med seboj - ne bom rekla nagajajo, ampak zagotovo si ne pomagajo,« je dejala Puppis Freebairn. 

Zavodi so združeni 

Svetniki so na glasovanju dokončno odločili. S 17 glasovi za, sedmimi proti, pet jih ni glasovalo, so sprejeli sklep, da se Center interesnih dejavnosti Ptuj in ptujski zavod za šport priključita zavodu za turizem, nastane pa Javni zavod Ptuj. 

Komentarji (1)

Ivan (ni preverjeno)

Pustimo se presenetiti.
Bomo videli čez eno leto, kaj bo to pomenilo za šolski šport.

Starejše novice