Položnica za električno energijo v tem mesecu nekoliko nižja. Zakaj je temu tako? Preverili smo.

Na računih za električno energijo, ki so jih gospodinjstva prejela pred kratkim, tokrat ni zaračunane omrežnine. Na Elektro Maribor so pojasnili.

Začasna oprostitev omrežnine

V uradnem listu, ki je bil objavljen 4. marca, del vsebine predstavlja tudi zakon o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov. 

V tretjem členu je zapisana začasna oprostitev prispevka obnovljivih virov energije in soproizvodnje toplote in elektrike za gospodinjstva in odjemalce na nizki napetosti brez merjenja moči.

»V četrtem členu pa je zapisana začasna oprostitev omrežnine elektrooperaterjev za obračunsko moč in prevzeto delovno energijo za vse odjemne skupine,« pojasnjujejo na Elektro Maribor. 

Kako dolgo bo položnica nižja?

Oba že prej omenjena ukrepa veljata od 1. februarja do 30. aprila. Tako bosta še dve naslednji položnici nižji kot doslej.

Ker pa se vsakodnevno dražijo energenti, so nekateri distributerji odjemalce že obvestili o prihajajočih višjih cenah. 

Višja in nižja tarifa

Vse več gospodinjstev pa ima že urejeno dvotarifno zaračunavanje porabe električne energije. Poleg enotne tarife je na voljo tudi manjša dnevna tarifa in večja dnevna tarifa.

»Večja dnevna tarifa se obračunava vsak delavnik med 6. in 22. uro, manjša dnevna tarifa pa se šteje vsak delavnik med 22. in 6. uro naslednjega dne ter vsako soboto, nedeljo in dela proste dneve 24 ur,« pravijo na Elektro Maribor.

Če pa se končni odjemalec odjemne skupine na nizki napetosti brez merjenja moči in odjemne skupine gospodinjski odjem ne odloči za dvotarifni način obračuna omrežnine, se mu ta obračunava po enotni dnevni tarifni postavki. 

Starejše novice