V zadnjih dneh je v javnosti zaokrožilo, da so delavci v pomurskem tekstilnem podjetju Moda Mi&Lan že več let žrtve kršenja delavskih pravic. Delovna inšpekcija je v podjetju ugotovila več kršitev, sedaj pa so vložili tudi kazensko ovadbo.

V zadnjih dneh so mediji znova opozarjali na nevzdržne razmere v podjetju Moda Mi&Lan, ki deluje v Gornjih Petrovcih in je zraslo na pogorišču šiviljskega obrata Mure. 

Hudo kršenje delavskih pravic

Na seznamu kršitev podjetja, katerega direktor je nekdanji član uprave Mure Milan Mörec, so se tokrat znašle številne kršitve pravic delavcev, med drugim neizplačan lanski regres, neplačano delo ob sobotah, zamude pri izplačilu nadomestila za malico in potnih stroškov

Poleg tega naj bi imeli nekateri delavci tudi za 90 dni neizkoriščenih nadur in dopusta, pozvali pa so jih celo, da naj si v službo sami prinesejo toaletni papir.

Zaradi tega je danes Inšpektorat za delo Republike Slovenije pojasnil ugotovitve v zvezi s kršitvami delavskih pravic v omenjenem podjetju.

Ugotovljenih več kot 40 kršitev delovnopravne zakonodaje, podana kazenska ovadba

Kot so pojasnili na inšpektoratu za delo, spremljajo podjetje Moda Mi&Lan prisotni že vse od leta 2013, od takrat pa so opravili že 34 inšpekcijskih nadzorov.

Do sedaj so ugotovili več kot 40 kršitev delovnopravne zakonodaje, tako na področju delovnih razmerij kot na področju varnosti in zdravja pri delu, so izpostavili.

Zaradi ponavljajočih se in vse bolj očitnih kršitev je inšpektorat zoper omenjen subjekt na policijo zdaj podal tudi naznanilo kaznivega dejanja zaradi kršitve temeljnih pravic delavcev

Kazensko ovadbo so podali predvsem zaradi neizplačila dodatka za prehrano med delom, neizplačilo celotnega regresa za letni dopust, neizplačila marčevske plače, neizplačila prispevkov, odrejanje in neizplačila nadurnega dela ter neomogočanja izrabe letnega dopusta, so pojasnili na Inšpektoratu za delo Republike Slovenije. 

Delodajalcu izdanih že za 5500 evrov glob

Sicer pa je inšpektorat delodajalcu Milanu Mörecu v zadnjih treh letih (prekrški se iz evidence izbrišejo po poteku treh let) izdal za kar 5500 evrov glob.

In sicer zoper njega so izdali prekrškovno odločbo z izrekom globe 1500 evrov pravni osebi in 150 evrov odgovorni osebi, ker delodajalec delavcem ni omogočil izrabe (preostanka) letnega dopusta, zaradi ugotovljenih kršitev v zvezi z neizplačilom (dela) regresa.

Izdali so mu tudi globo s 4500 evrov pravni osebi in 450 evrov odgovorni osebi, ker delodajalec delavcem ni omogočil izrabe letnega dopusta, so izpostavili na inšpektoratu.

Ob tem poudarjajo, da lahko komentirajo samo postopke, ki so že zaključeni oziroma postopke, pri katerih so bili delodajalci o svojih prekrških že obveščeni.

Takšne kršitve delavskih pravic v Sloveniji močno prisotne

Kot so še dodali na inšpektoratu za delo, so takšne kršitve delavskih pravic v Sloveniji še vedno močno prisotne, zato bo inšpektorat tudi v prihodnje opravljal temeljite in komplekse nadzore, da tovrstne prakse izkorenini.

»Želimo, da zakonske obveznosti delodajalcev do delavcev postanejo stalna praksa in ne izjema. Tako se bomo tudi v prihodnje intenzivno ukvarjali s svojo osnovno nalogo, torej varovanjem delavskih pravic oziroma preprečevanjem kršitve temeljnih pravic delavcev s strani delodajalcev in zagotavljanjem varnih ter zdravih delovnih pogojev za zaposlene,« so dejali.

Starejše novice