Modex, uveljavljeno podjetje na področju tiskarstva in oglaševanja iz Mestinja, je nedavno razširilo svoje delovanje z ustanovitvijo invalidskega podjetja MODEX IC.

Podjetje Modex iz Mestinja, ki se ukvarja s tiskarstvom in oglaševanjem, je pod svojim okriljem ustanovilo invalidsko podjetje. 

Slednje se osredotoča na zaposlovanje ljudi s statusom invalida, ki so se že pridružili 11-članski ekipi. V prihajajoči prvi polovici leta 2024 pa v podjetju načrtujejo dodatne zaposlitve.

Invalidska podjetja igrajo ključno vlogo pri zagotavljanju stabilne zaposlitve najtežjim invalidom, ki zaradi svoje invalidnosti težko najdejo zaposlitev pri običajnih delodajalcih.

Po podatkih registra invalidskih podjetij v Sloveniji trenutno deluje 159 takšnih podjetij, ki skupaj zaposlujejo skoraj 11.400 oseb, od tega približno 6000 ljudi s statusom invalida. 

Število invalidskih podjetij narašča

V zadnjih letih se število brezposelnih oseb v Sloveniji zmanjšuje, oktobra lanskega leta pa je bilo približno 47.200 brezposelnih, od tega 16,5 odstotka s statusom invalida

Število invalidskih podjetij rahlo narašča, medtem ko se število zaposlenih v teh podjetjih giblje med 11.550 in 11.700 v zadnjih sedmih letih.

Pomagajo najranljivejšim, ki na trgu dela težko najdejo priložnost

Podjetje Modex, ki se je na trgu uveljavilo od leta 1993, je svojo dejavnost na področju tiskarstva in oglaševanja razvijalo od leta 2012. 

Letos pa so odprli še invalidsko podjetje Modex IC. Prvi zaposleni s statusom invalida so priložnost za delo dobili pred približno pol leta, sprva prek zaposlitvene rehabilitacije, kasneje pa v obliki redne zaposlitve.

Lastnik in direktor podjetja Sebastjan Osojnik je o odločitvi za ustanovitev invalidskega podjetja dejal: »Invalidsko podjetje smo odprli, ker je bila tudi v našem podjetju potreba po drobnih delih, da pomagamo ranljivejšim skupinam, ki na trgu dela težko najdejo priložnost. Zdaj se možnosti odpirajo, in že razmišljamo o širitvi in dodatnih mestih za delo invalidov

Invalidi so veseli ljudje, ki so hvaležni priložnosti

Strokovni delavec v podjetju Dejan Pilko ima z delom z invalidi, same pozitivne izkušnje.

»Marsikdo ima napačno predstavo, da so ljudje s statusom invalida manj sposobni ali nesposobni, da so bolniškarji, da jim ni za delo. V resnici je ravno obratno

To so čisto normalni, preprosti ljudje, ki si želijo priložnosti in ki si želijo delati. In ko jim daš priložnost, se res izkaže, da so vredni zaupanja. Ob nekaj usmeritvah svojo službo opravljajo tako, kot je treba,« razlaga Pilko.

Osojnik dodaja, da vsi zaposleni invalidi v podjetju delajo ob podpori mentorja, pri čemer poudarja: »Nikakor ni delati z invalidi težje kot z ostalimi. Morda potrebujejo le malo več pozornosti. Sicer pa so veliko bolj veseli in hvaležni za priložnost ter zelo radi pridejo v službo.«

Podjetja bi morala biti bolj odprta za zaposlovanje invalidov

Kljub pozitivnim izkušnjam v podjetju Modex se še vedno srečujejo s stereotipi in nesprejetostjo na strani strank. 

Menijo, da sta ozaveščanje in pogovor zato ključnega pomena. Delodajalci bi morali invalidom dati več priložnosti, saj lahko s tem pomembno prispevajo k vključevanju ranljivih skupin v delovno okolje.

Podjetja lahko v invalidskem podjetju MODEX IC koristijo tudi invalidske kvote pri tiskanju in vezenju. Vsi zainteresirani so vabljeni, da se obrnejo na podjetje ter prispevajo k spodbujanju vključevanja invalidov na delovnem mestu.

Starejše novice