Vir: Društvo AETP
Prvi izsledki inšpekcijskega nadzora v klavnici Kmetijske zadruge Rače glede na pridobljene posnetke kažejo, da se postopki klanja živali ne izvajajo po pravilih. Med možnimi ukrepi bo tudi predlog za spremembo zakonodaje.

Inšpekcijski nadzor v klavnici Kmetijski zadrugi Rače, kjer je prišlo do določenih neprimernih ravnanj z živalmi, še poteka.

Prvi izsledki medtem kažejo, da so zaposlenim v klavnici, ki so šli tudi čez ustrezno izobraževanje, na voljo vsa navodila, imenovan je bil tudi pooblaščenec za zagotavljanje varnosti pri zakolu, a se postopki ne izvajajo po pravilih.

Kot je danes na novinarski konferenci v Ljubljani povedal direktor inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Branko Podpečan, je Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin takoj po prejemu posnetkov iz klavnice Kmetijske zadruge Rače, na katerih naj bi bila razvidna določena neprimerna ravnanja z živalmi, izvedla inšpekcijski nadzor.

Za vse odgovorne izdali globe

Kot je pojasnil Branko Podpečan, pri nadzoru nepravilnosti niso ugotovili, ker v prisotnosti veterinarja takšnih dejanj ne izvajajo.

»Inšpektorji ne moremo podtikati kamer, da bomo videli, kaj se dogaja v klavnici, ko nas ni,« je izpostavil.

Ko so prejeli posnetke, so izvedli prekrškovni postopek in izdali globe za vse odgovorne.

V prvi fazi so ravnanje priznali, v drugi fazi pa so se na vse izdane dokumente pritožili, ker predvidevajo, da so bili posnetki pridobljeni na nezakonit način in jih sodišče ne bo upoštevalo kot dokaz.

»Kljub temu bomo izvedli ali prekrškovni postopek ali naznanili kaznivo dejanje. Še posebej z namenom, da ugotovimo, kako sodna veja obravnava tako pridobljene dokaze v sodnem postopku,« je dejal.

Bodo klavnice že kmalu pod nadzorom kamer?

Po Podpečanovih pojasnilih sta sicer osnovni nalogi veterinarja pregled živali pred zakolom, s katerim oceni, ali je ta zdrava in primerna za zakol, ter pregled mesa po zakolu, s katerim določi, ali je to primerno za prehrano.

»Uradni veterinar v klavnici zagotavlja varna živila in izvaja ukrepe za preprečevanje širjenja kužnih bolezni. Inšpekcija ne more zagotavljati neprestanega nadzora nad načinom izvajanja postopkov v klavnici,« je pojasnil.

Kot je dejal, bodo predlagali spremembo zakonodaje na tem področju, ki bi omogočala bodisi izvajanje postopkov pod kamero bodisi določila neodvisnega opazovalca postopkov.

»Pooblaščenci so namreč zdaj uslužbenci podjetja, ki pa niso dovolj neodvisni ali samostojni, da bi lahko učinkovito preprečevali neprimerna ravnanja,« je ocenil Podpečan.

»Mi moramo dati predlog, da se zakon o zaščiti živali spet odpre in omogoči inšpekciji da lahko opravlja delo bolj učinkovito,« je sklenil.

Starejše novice