Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje s 1. julijem 2022 razglaša veliko požarno ogroženost naravnega okolja na območju celotne države.

Z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti v naravnem okolju ni dovoljeno požiganje in odmetavanje gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar.

Med drugim je prepovedano tudi kuriti, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, kuriti kresove, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete.

Izvajal se bo poostren nadzor

Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in policija bosta v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostren nadzor.

Starejše novice