Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je bila obveščena o odpoklicu krušnih drobtin in keksov.

Podjetje Don Don je obvestilo Upravo Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, da so v nekaterih proizvodih ugotovili prisotnost plastičnih in kovinskih tujkov.

Na podlagi navedenega so kot odgovorni izvajalec dejavnosti za slovenski trg sprožili postopke za zaščito potrošnikov in pričeli z umikom živila iz prometa.

S strani trgovske verige Tedi Betriebs pa so prejeli informacijo o pričetku izvajanja odpoklica keksov. Razlog so ugotovljene povišane vrednosti 3-MCPD estrov maščobnih kislin in glicidil-estrov maščobnih kislin, ki spadajo v skupino procesnih onesnaževal.

Gre za krušne polbele drobtine proizvajalca Pekar in Aldiva Keksi Unicorn Wheels

Podatki o izdelku krušnih polbelih drobtin:

  • Ime živila: Krušne polbele drobtine
  • Lot: 2022 09
  • Ime proizvajalca: Pekar d. o. o., Vinkovci, Hrvaška
  • Rok uporabe: 29. november 2023

Živilo je bilo v večinoma distribuirano obratom javne prehrane, ki so že bili obveščeni o umiku. V kolikor ste omenjeno živilo kupili in ga še hranite doma, ga vrnite na mesto prodaje.

Podatki o izdelku Aldiva Keksi:

  • Ime živila: Aldiva Keksi Unicorn Wheels
  • Lot: 2022 09
  • Prodajalec: Tedi Betriebs d. o. o., Maribor
  • Rok uporabe: 4. september 2023

V kolikor ste omenjeno živilo kupili in ga še hranite doma, ga vrnite na mesto prodaje oziroma ga ne uživajte.

Starejše novice