Slika je simbolična.
Na 70 razpisanih mest za specializacijo družinske medicine 22 prijav.

Na aprilski razpis specializacij s področja medicine, ki se je iztekel prejšnji četrtek, se je na skupno 70 razpisanih mest družinske medicine prijavilo 22 kandidatov. 

Na specializacijo iz urgentne medicine pa se je na skupno 30 razpisanih mest prijavilo pet kandidatov, so sporočili iz Zdravniške zbornice Slovenije

Razpis za nezasedena mesta še do junija

Spomladanski razpis specializacij s področja medicine se je zaključil prejšnji četrtek, možnost prenosa prijav pa imajo mladi zdravniki do četrtka do polnoči. Končno stanje prijav bo znano 20. aprila. Rok za prijavo na odprti razpis za vsa mesta, ki so ostala nezasedena, pa je 9. junij.

Na 315 razpisanih specializacij je prispelo 189 vlog. Prostih pa je še 151 mest za specializacije. Na zbornici sicer opozarjajo, da stanje še ni dokončno, saj imajo kandidati do četrtka še možnost prenosa vloge. 

Lani so sicer na 267 razpisanih specializacij prispele 204 vloge, kar je nekaj več, saj so lahko svojo prijavo oddali do kasnejšega datuma.

Malo prijav

Na specializacijo iz družinske medicine se je za nacionalni nivo prijavilo 14 kandidatov na 51 razpisanih mest, za specializacijo pri posameznih izvajalcih pa se je na 19 razpisanih mest prijavilo osem kandidatov. Na specializacijo iz urgentne medicine pa se je za območje celotne države prijavilo pet kandidatov na 29 razpisanih mest, eno mesto pri znanem izvajalcu pa je ostalo nezasedeno.

Razlika je v tem, da morajo glede na pravilnik o vrstah, vsebini, trajanju in poteku specializacij zdravniki po opravljeni specializaciji pri znanem izvajalcu sprejeti njegovo ponudbo za prvo zaposlitev za enako časovno obdobje, kot je trajala specializacija, torej za štiri leta.

Pri opravljanju specializacije v okviru nacionalnega razpisa pa po pravilniku velja, da mora specialist za prvo zaposlitev sprejeti ponudbo izvajalca v mreži javne zdravstvene službe ali se v mreži zaposliti sam, torej ni omejen na delo v zdravstvenem domu, kjer je opravljal specializacijo.

Boljše na področju ginekologije in porodništva

Na specializacijo iz ginekologije in porodništva se je za območje celotne države prijavilo pet kandidatov na pet razpisanih mest, za posamezne izvajalce pa so se prijavili trije kandidati na pet razpisanih mest. 

Na specializacijo iz pediatrije pa se je za nacionalni nivo prijavilo deset kandidatov na 15 razpisanih mest, za posamezne izvajalce pa sta se prijavila dva kandidata na osem razpisanih mest.

Za specializacije za doktorje dentalne medicine pa je na pet razpisanih mest prispelo 12 vlog.

Starejše novice