V Uradnem listu Republike Slovenije je bila 29. februarja 2024 razglašena sprememba glede razširjenega programa v slovenskih osnovnih šolah.

Sprememba razširjenega programa, ki je bila, v Uradnem listu Republike Slovenije, razglašena februarja se bo začela uresničevati v naslednjem šolskem letu. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli je sprejel Državni zbor Republike Slovenije dne 21. februarja 2024.

Določeno je, da se v okviru razširjenega programa izvajajo organizirane oblike vzgojno-izobraževalnega dela z učenci, ki vključujejo naslednja vsebinska področja:

  • gibanje in zdravje za dobro telesno in duševno počutje,
  • kulturna in državljanska vzgoja ter
  • učenje učenja.

V Uradnem listu je določeno, da se razširjeni program lahko izvaja pred začetkom in po zaključku obveznega programa. Razširjeni program se glede na organizacijske zmožnosti osnovne šole lahko izvaja tudi med obveznim programom, če so v razširjeni program vključeni vsi učenci posameznega oddelka.

Osnovna šola za učence 1. razreda in prve stopnje posebnega programa vzgoje in izobraževanja, glede na potrebe staršev, izvaja del razširjenega programa zjutraj pred začetkom obveznega programa.

Osnovna šola za učence od 1. do 5. razreda in za učence od 1. do 9. razreda v prilagojenih izobraževalnih programih ter za učence od 1. do 6. stopnje posebnega programa vzgoje in izobraževanja izvaja del razširjenega programa po zaključku obveznega programa.

V razširjeni program se učenci vključujejo prostovoljno. Normative in standarde za izvajanje razširjenega programa podrobneje določi minister, pristojen za šolstvo, je še zapisano v Uradnem listu.

Spremembe povzročile dvome staršev in učiteljev

Spremembe v razširjenem programu so povzročile nekaj negotovosti ter dvignile nekaj prahu med starši in učitelji.

Kar nekaj staršev in učiteljev je takšnih, ki dvomijo, da so te spremembe dobre za otroke, po drugi strani pa se slovenski ravnatelji in učitelji strinjajo v tem, da bodo naredili vse, kar je v njihovi moči, da se bo razširjeni program izvajal tako, da bo dobro za vse.

Mladen Kopasić, osnovnošolski učitelj, je v podcastu Aidea v epizodi z naslovom Učiteljski poklic, šolski sistem in vloga tehnologije, razkril svoje pomisleke glede spremembe razširjenega programa v Sloveniji.

Kopasić je povedal tako: »Z novim letom se začenja voden RAP, kar je bilo včasih oziroma je zdaj še jutranje varstvo in podaljšano varstvo, bo vse vodeno. Se pravi, ne bo več jutranje varstvo, da pridejo tja in je samo varstvo, ampak bo neka dejavnost. Popoldan ne bo več tako kot zdaj, ko jih pelješ na kosilo, naredijo nalogo in grejo ven, ampak bo vodeno. Ali bo to klekljanje ali bodo to športne aktivnosti ali karkoli, važno, da bo vodeno in jaz imam tukaj zelo velike pomisleke. Otroku je potrebno pustiti, da bo otrok. Otrok rabi čas zase, čas za družbo in čas za prosto igro.«

Kopasić razloži še, da upa, da bo razširjeni program zaživel na tak način, da bo možno imeti uro prosto igre in da to ne bo pomenilo, da je otrok ves čas voden in 'na programu'.

Na pomisleke je odgovarjal tudi ormoški ravnatelj

Aleksander Šterman, ravnatelj Osnovne šole Ormož, je na pomisleke, glede razširjenega programa in nekaterih drugih sprememb v šolskem sistemu, predvsem kar se tiče gibanja, odgovarjal na okrogli mizi za preprečevanje medvrstniškega nasilja, ki je prejšnji teden potekala na Ptuju.

»Znotraj razširjenega programa je veliko vsebin, ki spodbujajo gibanje. Mi imamo razširjeni program že tri leta in naši otroci imajo vsak dan vsaj en gibalni odmor, kar pomeni, da grejo vsaj za 20 minut vsi ven, imajo igrala, razne motorične pripomočke, povezujejo se tudi med sabo, kot skupina, in potem imajo še vsaj eno uro gibanja na dan, ki je organizirano in brezplačno,« je povedal Šterman.

Ptujska ravnateljica je prepričana, da bo to za otroke bolje

Za mnenje smo prosili Tatjano Vaupotič Zemljič, ravnateljico Osnovne šole Ljudski vrt, ki je za Ptujinfo pojasnila, da bo v sredo razširjeni program predstavila sodelavcem, 14. maja pa bodo imeli skupni roditeljski sestanek na matični šoli ter 16. maja še na podružnici, kjer bodo staršem predstavili organizacijo dela v novem šolskem letu in jih pomirili.

Vaupotič Zemljič je dejala: »Učenci bodo tudi naslednje leto prišli v šolo, kot v sedanje jutranje varstvo, zjutraj in ostali popoldan, kot sedanje podaljšano bivanje. Res je, da smo šole pri organizaciji v okviru določenega fonda ur avtonomne in vsaka išče svojo pot v skladu s kadrovskimi in prostorskimi zmožnostmi. Otroci bodo še vedno imeli čas za pisanje domačih nalog, tudi za prosto igro in počitek. Ponudba dodatnih dejavnosti iz vseh treh področij Razširjenega programa pa bo bolj pestra.«

Ravnateljica je prepričana, da bo za učence še boljše, vendar pa meni, da bo za zaposlene nekoliko več usklajevanja.

»Zagotovo se bomo tudi lovili, ugotovili, da kaj ne bo šlo tako kot smo si zamislili in iskali drugačne rešitve, ki bodo boljše za učence. Za starše bo sprememba le, da ne bodo prihajali po učence popoldan kadarkoli, pač pa, ko se posamezne dejavnosti zaključijo. Seveda pa bodo v nujnih primerih prišli tudi vmes, enako kot to naredijo sedaj, še pojasni.«

Starejše novice