Vlada je minuli teden sprejela odlok, po katerem morajo vsi, ki vstopajo v vzgojno-izobraževalni prostor, torej tudi starši, ki pripeljejo svoje otroke v vrtce, izpolnjevati pogoj PCT. Vlada pa je z današnjim dnem že sprejela nove spremembe.

Minuli konec tedna je vlada v uradnem listu objavila odlok, povezan z izpolnjevanjem pogoja PCT v vzgojno-izobraževalnih zavodih v Sloveniji, ki določa, da morajo vsi, ki vstopajo v vzgojno-izobraževalni prostor, torej tudi starši, ki pripeljejo svoje otroke v vrtce, izpolnjevati pogoj PCT.

Danes pa je vlada sporočila, da je na dopisni seji omenjen odlok dopolnila in določila začasne pogoje za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu in način preverjanja njihovega izpolnjevanja.

Dopolnitev odloka je posledica posebne situacije v vrtcih in šolah, ki predstavlja vsakodnevni prihod in odhod staršev in drugih oseb in traja le kratek čas.

Za starše in druge osebe, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka v vrtec, v 1., 2. ali 3. razred osnovne šole, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali v zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, izjemoma ne velja pogoj cepljenosti, prebolevnosti ali testiranja (PCT).

Obvezno pa je nošenje zaščitne maske in upoštevanje vseh drugih preventivnih ukrepov. Za vse druge prihode staršev v vrtec ali šolo, na primer ob uvajanju otroka - novinca v vrtec, na pogovorne urice in roditeljske sestanke pa velja vselej tudi pogoj PCT.

Dopolnitev odloka začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Starejše novice