Slika je simbolična.
Na Ptuju je potekal sejem zaposlitvenih priložnosti za osebe s statusom.

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje Območna služba Ptuj je za namen tokratnega zaposlitvenega dogodka želela izpostaviti prednosti in priložnosti zaposlovanja oseb s statusom.

Njihov poseben status lahko namreč prinaša številne prednosti. Z dogodkom so želeli odstreti nekatere vidike prednosti pri zaposlovanju oseb s statusom in razbliniti kakšen mit oziroma stereotip, s katerimi se srečujejo pri usposabljanju in zaposlovanju oseb s statusom invalida.

Trg dela v regiji se je uravnovesil

V zadnjih nekaj letih se je trg dela v regiji precej uravnovesil v smislu nekoliko povečane razpoložljivosti prostih delovnih mest, pa tudi malo zmanjšane ponudbe s strani iskalcev zaposlitve, sporočajo iz Območne službe Ptuj.

»Oboje vpliva na upad števila brezposelnih oseb in ta trend beležimo že približno zadnjih 10 let, z izjemo leta 2020, ko so bila nihanja zaradi ukrepov corona krize.«

K temu je potrebno dodati še vidik generacijskega primanjkljaja, povejo, saj na trg dela vstopajo številčno bistveno manjše generacije, kakor iz trga dela izstopajo in globalizacijski trend, to je skupni evropski trg ter s tem povezane večje možnosti zaposlovanja v tujini.

Občasno sicer še prihaja do neravnovesij v smislu primanjkljaja delavcev, kar pa delodajalci rešujejo s prilagoditvami delovnih procesov, z delovno migracijo ter dodatnimi usposobitvami na delovnem mestu oseb, ki jih v preteklosti ne bi bili pripravljeni zaposliti.

Nekatere ranljivejše skupine vseeno nimajo dovolj priložnosti

Kljub vsemu naštetemu se v zadnjih letih nakazuje trend, da nekatere ranljivejše skupine nimajo dovolj priložnosti za uspešen nastop na trgu dela, opažajo.

Slednje velja zlasti za osebe, ki imajo zaradi nekaterih okoliščin prepoznane in priznane omejitve za opravljanje določenih del.  To pa ne pomeni, da ne bi zmogli opravljati kakšnih drugih, prilagojenih, del in opravil brez vseh težav.

Dejstva, ki so Zavod Republike Slovenije, Območno službo Ptuj, spodbudili k izvedbi tega dogodka so:

  • v evidenci brezposelnih oseb je bilo v začetku tega meseca prijavljenih 340 oseb s statusom invalida, kar predstavlja 18,7 odstotka vseh brezposelnih oseb v evidenci Območne službe Ptuj,
  • od teh je kar 211 oseb oziroma 62 odstotka oseb dolgotrajno brezposelnih, medtem ko je delež dolgotrajno brezposelnih celotne populacije na Območni službi Ptuj 33,4 odstotka,
  • možnosti za zaposlitev so za osebe s statusom precej manjše, kakor za osebe brez priznanega statusa in zaradi tega je tveganje dolgotrajne brezposelnosti veliko večje,
  • ozaveščanje lokalnih/regionalnih deležnikov o tej temi vsekakor pripomore k povečanju možnosti za zaposlovanje. Podatki zadnjih petih let so več kot zgovorni.

Želijo zagotoviti vsaj približno enake možnosti za vse

Za osebe s statusom invalida želijo predvsem zagotavljanja vsaj približno enake možnosti zaposlovanja.

Na Območni službi Ptuj so mnenja, da lahko te osebe s svojim delom, če je le to ustrezno prilagojeno in organizirano, prispevajo k odličnim rezultatom delodajalcev.

Njihov namen ni zgolj poudarjati družbene odgovornosti potencialnih delodajalcev, temveč predvsem izpostaviti dodane vrednosti, ki jih prinaša zaposlovanje ranljivejših skupin prebivalstva.

Dogodek je bil sestavljen iz dveh delov

Tokratni dogodek je bil sestavljen iz dveh delov. Na prvem delu so želeli predstaviti obstoječe, aktualne spodbude, davčne olajšave ukrepe in ostale prednosti za delodajalce, ki so pripravljeni v prihodnosti omogočiti priložnosti sebi in osebam s statusom invalida.

Na ta kratek posvet se je prijavilo 25 delodajalcev iz regije.

V drugem delu so potekli pogovori med sodelujočimi delodajalci, ki že imajo dobre izkušnje pri zaposlovanju oseb s statusom.

Sodelovalo je 10 delodajalcev iz regije, nekaj več kot 50 oseb s statusom invalida pa se je posebej in ciljno pripravili na ta dogodek ter se predstavilo delodajalcem.

Starejše novice