Projektna naloga je prvi korak do dejanske izvedbe projekta. Na Ptuju in v Markovcih so projektno nalogo vitalizacije Ptujskega jezera sprejeli, sledi natančno načrtovanje projekta.

Vitalizacija Ptujskega jezera je ideja, ki se vleče že leta. Do nedavnega je šlo predvsem za idejo, s koncem prejšnjega leta pa je bila s strani Ptuja in Markovcev potrjena projektna naloga 'Projekt vitalizacija Ptujskega jezera - spremembe in dopolnitve MLN Ptujsko jezero', ki je prvi korak do dejanske izvedbe. 

Začetki projekta segajo vse v leto 2006, ko sta občini Ptuj in Markovci pristopili k projektu vitalizacije jezera, ki je obenem tudi največja umetno zajezena površina v Sloveniji. Jezero je obenem tudi sestavni del objekta forminske hidroelektrarne, vendar lahko zaradi prijetne naravne okolice nudi veliko več. 

Nabor idej za prostor sprostitve in zabave okoli Ptujskega jezera

Potrjena projektna naloga je predpogoj za izdelavo sprememb in dopolnitev veljavnega medobčinskega lokacijskega načrta za Ptujsko jezero z okolico. Tako bo omogočena ureditev pomolov in privezov v pristanišču Ranca ter umestitev raznih drugih objektov. 

V idejnem načrtu projekt vključuje ureditev pomolov in privezov v pristanišču Ranca, umestitev objektov za potrebe uporabnikov pristanišča, umestitev lokacije vodne vlečnice, umestitev plavajočih ploščadi za gostinsko ponudbo na jezeru ter ploščadi z bazenom pred objekt Koteksa ter ureditev plaže med Ranco in Ptujem in plavajoče apartmajske hiške proti Zabovcem.

»Treba je poudariti, da v tej fazi govorimo le o naboru idej, 'spisku želja', v naslednjih fazah se bo določil terminski načrt, višina, oblika in možnosti financiranja, zato je preuranjeno govoriti, kaj konkretno se bo v sklopu revitalizacije dejansko urejalo,« so še sporočili iz Mestne občine Ptuj. 

Idejna zasnova vključuje tudi postavitev večnamenskega objekta z info točko, ki bi stal pri 'gozdni plaži' pri toplicah, tam bi tudi podaljšali obstoječi pomol za večja plovila. Na tem mestu se lahko pojavi tudi kajakaška proga. 

Med idejami so tudi tri dodatna vstopno-izstopna mesta, ki bi stala ob dominikanskem samostanu, južno od term ter med Puhovim mostom in ornitološko opazovalnico. Ribiška družina si želi tri plavajoče pomole za opazovanje ribjega staleža in plavajoče splave za turistični ribolov, so še zapisali na Mestni občini Ptuj. 

Občini Ptuj in Markovci pa si želita tudi urejene sprehajalne poti ob jezeru, kar je sicer že zdaj izjemno priljubljena ideja za sprehod med Ptujčani in Ptujčankami. Želijo pa si, da bi uredili še kilometrsko cono za plovbo skuterjev in bi tako omejili prehitro vožnjo skuterjev po celotnem jezeru. 

Na gradnjo in urejanje vplivajo tudi razna dovoljenja

O natančnih načrtih pa je preuranjeno govoriti ne le zaradi usklajevanj med občinama Ptuj in Markovci, temveč tudi zaradi državnih dovoljenj, ki vplivajo na celoten končen izgled območja, ki pa se jih morata obe občini dosledno in brez odstopanj držati. 

Same načrte oziroma želje, ki jih izražata občini, je potrebno prilagoditi veljavni zakonodaji. Na tem območju se je treba prilagajati predvsem zakonu o vodah. Tako je, na primer, v priobalnem pasu možno graditi le objekte, katerih namembnost služi pristaniškim dejavnostim, ostali objekti pa morajo biti odmaknjeni minimalno 15 metrov. 

Ne le občini, tudi drugi akterji podajajo ideje

Projektna naloga je zaenkrat le še idejna zasnova celotnega projekta. To pomeni, da so sicer skice že narejene, vendar ni nujno, da bodo take tudi ostale. 

Tako lahko svoje ideje in predloge podajata obe občini, torej Ptuj in Markovci, Ribiška družina Ptuj, Brodarsko društvo Ranca Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Zavod za turizem Ptuj in Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije ter razna športna in ostala društva in zasebni pobudniki.

Ob vseh idejah in predlogih pa se morajo upoštevati še finančne zmožnosti ter zakonodajna izvedljivost idej in predlogov. 

Lahko iz čistilne naprave odprtega tipa smrdi?

Ptujska občina je projektno nalogo potrdila na novembrski seji mestnega sveta, že na seji pa je Sergeja Puppis Freebairn izpostavila skrb glede čistilne naprave, ki bo del vitalizacije. 

Čistilna naprava bi naj bila odprtega tipa, kar predstavlja možnost, da se bodo iz naprave širile neprijetne vonjave. Ptujska občina je pa tudi za to problematiko našla rešitev. 

»Mestna občina Ptuj bo v sklopu nove postavke za projektiranje sanacije kanalizacijskih cevi in sifona pod Ptujskim jezerom naročila tudi projekt za rešitev zmanjšanja smradu iz odprtega prečrpališča na Ranci,« sporočajo iz občine glede problematike smradu. 

Starejše novice