Za gradnjo urgentnega centra na Ptuju so prispele tri ponudbe.

V dveh mesecih je ptujska bolnišnica dosegla to, kar ji doslej ni uspelo pri osmih ministrih. Pričela se bo gradnja urgentnega centra v Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj.

Vlada Republike Slovenije je 30. junija na vladi potrdila finančno konstrukcijo, ki gradnji urgence na Ptuju prinaša manjkajoča sredstva. 

Ministrstvo za zdravje je že objavilo javni razpis za izbor izvajalca, tega bo nato izbrala bolnišnica. Na javni razpis so se odzvali trije izvajalci, prav danes, 10. novembra, pa se je pričel pregled prispelih ponudb. Po pregledu bodo ugotovili, katere ponudbe so primerne za nadaljnjo obravnavo. 

Prispele tri ponudbe

Pravočasno so prispele tri ponudbe. Za gradnjo ptujske urgence se potegujejo Medicoengineering Trzin, Makro 5 Gradnje iz Kopra in Pomgrad iz Murske Sobote.

Najugodnejša je ponudba Medicoengineeringa iz Trzina, znesek njihove ponudb je 3.729.626,87 evrov. Sledi ponudba Pomgrada, ki je ocenjena na 3.988.932,20 evrov in nato Makro 5 Gradnje iz Kopra, ponudba ocenjena na 4.130.000 evrov. Gre za zneske brez davka. 

Po pravnomočmosti sklepa o izbiri, kar je osem dni po izdaji, se z izbranim izvajalcem pristopi k podpisu gradbene pogodbe. Po podpisu pogodbe se lahko gradnja prične. 

»Po terminskem planu bo to še letos,« je Anica Užmah, direktorica ptujske bolnišnice, odgovorila za Ptujinfo. 

Starejše novice