Vsem zavezancem, ki so prejeli napačne odmere obveznosti iz kmetijstva, bodo izdali nove odločbe.

Finančna uprava Republike Slovenije je našla rešitev za zavezance, ki so zaradi uporabe napačnih vhodnih podatkov prejeli napačne odmere obveznosti iz kmetijstva za leto 2021.

Vsem zavezancem, ki so prejeli napačne odmere obveznosti iz kmetijstva, bo v mesecu juniju izdala nove odločbe.

To pomeni, da tem zavezancem ne bo treba vlagati pritožb, saj bo nova odločba nadomestila prejšnjo, ki je napačna.

Kako bodo zavezanci preverili, ali jim bo FURS poslal nove odločbe?

Tako kot je to urejeno pri informiranju o izdaji informativnih izračunov dohodnine in turističnih bonov, bodo lahko od konca maja 2022 zavezanci prejeli informacijo o morebitni izdaji nove odločbe o odmeri obveznosti iz kmetijstva za leto 2021 na spletni strani eDavki. Iskalnik bo odgovoril na vprašanje, če mu zavezanec sporoči svojo davčno številko.

Kako pa postopajo zavezanci, ki imajo napačno odločbo, vendar ne iz naslova uporabe napačnih vhodnih podatkov in jim ne bo izdana nova odločba?

Davčni zavezanec, ki se s svojo odločbo ne strinja, hkrati pa ne bo prejel nove odločbe, mora sam vložiti pritožbo zoper prvotno odločbo. Rok za vložitev pritožbe je do vključno 6. junija 2022.

Davčnim zavezancem, ki menijo, da so prejeli napačen izračun obveznosti iz kmetijstva za leto 2021, svetujemo, naj počakajo do konca maja. Takrat bodo lahko na eDavkih preverili, ali jim bo Finančna uprava izdala novo odločbo.

Če bodo prejeli informacijo, da jim nova odločba ne bo izdana, hkrati pa se s prvotno odločbo ne strinjajo, bodo še vedno imeli teden dni časa (do vključno 6. junija 2022) da vložijo pritožbo.

Tako je prišlo do napačnih izračunov

V nadaljevanju so na Finančni upravi Republike Slovenije podali tudi vsebinske podrobnosti in pojasnilo, o tem, kako je prišlo do napačnih izračunov. 

Pri odmeri obveznosti iz kmetijstva, v okviru katere se izvaja tudi odmera pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest za fizične osebe, se med drugim uporabijo tudi podatki o višini katastrskega dohodka na dan 30. junija leta, za katero se odmerijo obveznosti . 

Izračun in pripis katastrskega dohodka na posamezno parcelo izvede Geodetska uprava Republike Slovenije v skladu z zakonom o ugotavljanju katastrskega dohodka.

Pri samem izračunu katastrskega dohodka pa se uporabi večje število podatkov (površina parcele, vrsta in delež dejanske rabe zemljišč, boniteta zemljišča, rastiščni koeficient, območja s posebnimi režimi za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi).

Podatki, ki vplivajo na sam  izračun katastrskega dohodka, se z rednimi postopki različno spreminjajo (dnevno, tedensko oziroma periodično).

Po izdaji odločb o odmeri obveznosti iz kmetijstva za leto 2021 so ugotovili naslednje:

  • da je bila v letu 2021 pri delu gozdnih zemljišč v izračunu katastrskega dohodka na dan 30. junij 2021 uporabljena nepravilna vrednost rastiščnega koeficienta, kar je posledično povzročilo nepravilen izračun višine katastrskega dohodka, uporabljenega pri odmeri obveznosti iz kmetijstva za leto 2021 in posledično izdajo napačne odmerne odločbe za leto 2021.

Nastala napaka se bo rešila s ponovno izdajo odločb o odmeri obveznosti iz kmetijstva za leto 2021 zavezancem za odmero dohodnine od dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti in/ali zavezancem za odmero pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, katerim je bil pri odmeri upoštevan nepravilen izračun katastrskega dohodka  gozda.

To pomeni, da tem zavezancem ni treba vlagati pritožb zoper napačne (prve) odmerne odločbe, ker bo Finančna uprava Republike Slovenije z izdajo novih odmernih odločb to napako odpravil.

Več informacij in pojasnil najdete na tej obarvani povezavi

Starejše novice