Županja Mestne občine Ptuj ob koncu mandata, izpostavi najvidnejše rezultate svojega delovanja ter hkrati predstavlja ideje in prihodnje projekte. V Ptuju vidi še ogromno priložnosti in razvojnega potenciala.

»V tem mandatu smo veliko postorili. A naše delo še ni končano. Veliko izzivov še čaka. Imamo energijo, voljo, ideje in znanje. Vem, da zmoremo. Zmoremo sodelovati, vzpostaviti dialog in peljati občino naprej po poti razvoja. A zato potrebujemo priložnost in ekipo. Brez podpore projektom v mestnem svetu lahko vse ostane samo spisek želja,« je dejala Nuška Gajšek.

Gajšek hkrati dodaja, da so edina prava anketa volitve, zato vse Ptujčanke in Ptujčane poziva, da se udeležijo volitev in odločijo o prihodnosti našega mesta: »Za nadaljevanje dela in razvoja obkrožite 2 za županjo ter 9 za listo«

Številne gradnje in vlaganja v šolstvo in kulturo

»Lotili smo se številnih pozabljenih zgodb in jih dokončali. Začeli veliko novih projektov, ki bodo služili ljudem, gradili ceste, ki povezujejo ljudi, obnavljali objekte, vlagali v šole, vrtec, športne površine, zato, da bodo prihodnje generacije lahko gradile svojo prihodnost. Da bo vsem boljše in da bomo ponosni na svoje mesto,« je o preteklem delu izpostavila Nuška Gajšek.

Povedala je, da je pri vodenju občine se trudila skrbeti za vse starostne skupine, prisluhniti manjšim in večjim željam občank in občanov»Vlagali smo v ceste, v izgradnjo kanalizacije in vodovoda, na katere so občani čakali desetletja, v gradnjo šolske in športne infrastrukture, zaključujemo obnovo stare steklarske ter poslovilnega objekta na novem rogozniškem pokopališču, življenje smo dali participativnemu proračunu, vlagali smo v kulturo in turizem, poskrbeli za razvoj četrtnih skupnosti in izvajali številne manjše projekte za višjo kakovost bivanja. Ker nam ni vseeno, v kakšni občini sobivamo, ker nam je mar za še tako majhne, drobne želje občank in občanov,« je pojasnila.

O načrtih za prihodnji mandat je Nuška izpostavila, da je izzivov pred nami še veliko: »Nadaljevanje z aktivnostmi za ureditev in nadgradnjo Osnovne šole Breg, iskanje rešitve za prostorsko stisko Glasbene šole Karol Pahor ter ureditev centralne kuhinje za Vrtec Ptuj. Začrtali smo reševanje stanovanjske problematike, kjer bomo nadaljevali z načrti za izgradnjo tržnih, neprofitnih in oskrbovanih stanovanj ter zagotovili prepotrebne parkirne prostore z izgradnjo garažnega platoja. Prioriteta bo v prihodnjem obdobju ostala tudi prezentacija bogate arheološke dediščine, vlagali bomo v razvoj turizma in staro mestno jedro.«

»Brez ekipe in podpore v mestnem svetu, lahko ostanejo projekti spisek želja,« je dejala Nuška Gajšek in pozvala, da lahko s podporo Listi Socialnih demokratov Ptuj za mestni svet in četrtne skupnosti izvajajo obljubljeno ter sprejemajo odločitve ter zanje prevzemajo odgovornost. Ekipa SD Ptuj je sestavljena z različnih generacij in poklicev, z bogatimi izkušnjami na najrazličnejših področjih.

»Ekipa, ki verjame v naše mesto in ki lahko z prispeva k skupnemu boljšemu jutri. Ekipa mladih in izkušenih posameznikov, ki se bodo znali spoprijemati z izzivi, ki so pred nami,« je opisala njeno listo Nuška Gajšek.

S preteklim delovanjem je Nuška Gajšek pokazala, da zmore delati drugače. Dokaza, da povezani zmoremo več in da povezani napredujemo.

»O prihodnosti Ptuja odločate vi. Vabim vas, da se v udeležite volitev in obkrožite 2 zame in 9 za listo SD Ptuj. Hvaležna bom vašega zaupanja in zaupanja za mojo ekipo,« zaključi Gajšek.

Naročnik oglasa so: Socialni demokrati 

Starejše novice