Foto: Talum, Facebook
Leto 2020 so tudi trg aluminija zaznamovale izjemno zahtevne razmere. Kako se je kidričevski Talum z njimi spopadal?

Razmere na trgu aluminija so bile izjemno nestabilne skozi celo leto 2020, a so se še posebno poslabšale v drugem in tretjem četrtletju. Takrat so beležili padec obsega povpraševanja, čeprav so se razmere konec leta ponovno izboljšale. 

Marko Drobnič, predsednik uprave Taluma, je za Ptujinfo povedal, da so lani poslovne načrte popravljali kar dvakrat. 

»Prihodki od prodaje so lani znašali 265 milijonov evrov, kar je približno 20 odstotkov manj kot leto prej. V primerjavi z letom 2019 smo tako izgubili skoraj 65 milijonov evrov. Kljub vsemu smo poslovno leto sklenili z minimalnim dobičkom,« pove Drobnič in doda, da so ponosni tudi na to, da so uspeli ohraniti zdravje sodelavcev ter neprekinjene dobave kupcem. 

V vodstvu znižali plače, nekaj tudi na novo zaposlili

Predsednik uprave Taluma pove, da so uspeli ohraniti praktično vsa delovna mesta, saj so se prilagajali okoliščinam. Koristili so ukrepe začasnega čakanja na delo, skrajšanega delovnega časa, nadomestilo plače zaradi višje sile varstva otrok, nadomestilo plače zaradi karantene in refundacijo kriznega dodatka. 

Konec leta 2020 so tako imeli zaposlenih 1462 zaposlenih, kar je preseglo planirano število. Zaposlili so še 86 novih sodelavcev, saj ponekod niso mogli potreb zapolniti s prerazporejanjem delavcev. 

»Med epidemijo nismo posegali v stroške dela z izjemo vodstva, kjer smo nižali plače do 30 odstotkov,« o zniževanju plač za Ptujinfo pove Drobnič. 

Pripravljajo novo strategijo, poudarek na trajnostnem krožnem gospodarstvu

Kljub nestabilnim časom pa dodajajo, da niso opustili pomembnih aktivnosti na področju razvoja. Še vedno imajo vizijo uporabe večjega deleža odpadnega in predelanega aluminija za izdelke z večjo dodano vrednostjo. 

»Pripravljamo strategijo do leta 2030, s katero nadaljujemo rdečo nit transformacije in prestrukturiranja s poudarkom na trajnostno krožnem gospodarjenju s ciljem doseganja ogljično nevtralnih izdelkov,« razkrije Drobnič.

Letos že presegli sto milijonov evrov prodaje, proda se manj rondelic

Drobnič za Ptujinfo še pojasnjuje, da so razmere na trgih za letos dobre in da so bili prvi štirje meseci leta uspešni. Realizacija prodaje je že presegla sto milijonov evrov. Tako se bodo letos morda približali prodaji iz leta 2019. 

Dodaja pa, da prodaja rondelic, ki se uporabljajo v kozmetični industriji, še nekoliko zaostaja. To pomeni, da potrošnja kozmetike še ni taka, kot pred epidemijo. 

Trenutno se podjetje sooča z izjemno rastjo cen surovin in občutljivostjo oskrbovalnih verig. Epidemija je pokazala, da je treba oskrbovalne verige zagotavljati čim bližje domačim lokacijam. 

»Proizvodnja aluminija je v Zelenem dogovoru prepoznana kot industrijska panoga, ki jo Evropa želi zadržati in krepiti. Zaradi trajnostnih lastnosti, ki jih ta material ima, beleži več kot petodstotno letno rast porabe,« še o prihodnosti aluminija doda Drobnič in doda, da le z reciklažo ne bodo mogli pokriti vseh potreb, zato je ključnega pomena tudi proizvodnja primarnega aluminija. 

Starejše novice