Ministrstvo za kmetijstvo opozarja na napačno razumevanje pravil glede registracije perutnine.

Poročali smo o tem, da je v pripravi Evropske komisije nov podzakonski akt za zakon o zdravstvenem varstvu živali, s katerim bo, če bo seveda sprejet, potrebna registracija vseh oseb, ki doma na dvorišču gojijo perjad. S tem naj bi bila obvezna registracija vsakega, ki ima na dvorišču rejno perjad

V zvezi z informacijami, ki so se v zadnjem času pojavila glede obvezne registracije obratov za rejo kokoši, na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano opozarjajo, da gre za napačno razumevanje evropske uredbe.

Države članice lahko namreč sprejmejo nacionalna pravila, na podlagi katerih registracija ne bo obvezna, so pojasnili.

Države članice lahko odobrijo odstopanja od te obveze

Spremembe glede obvezne registracije za obrate, ki se ukvarjajo z rejo kopenskih živali, prinaša evropska uredba o prenosljivih boleznih živali ter o spremembi in razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali, ki je bila sprejeta leta 2016, veljati pa je začela aprila 2021.

Njen namen je poenoten pristop k zagotavljanju zdravja živali v Evropski uniji, za kar je potrebna informacija o lokaciji, na kateri se nahajajo živali.

Hkrati pa krovna uredba daje tudi možnost, da lahko države članice odobrijo odstopanja od te obveze, so pojasnili na ministrstvu za kmetijstvo.

Evropska komisija je izvedbeni akt pripravila v lanskem letu, izglasovan pa je bil na julijskem stalnem odboru za rastline, živali, hrano in krmo. Kot je predvideno v osnutku izvedbene uredbe, bo ta začela veljati 20. dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Šele po tem pa bodo lahko države članice določile morebitna odstopanja.

»Države članice lahko na podlagi izvedbenega akta sprejmejo nacionalna pravila, na podlagi katerih registracija določenih obratov, kot sta na primer gojitev perutnine ali kuncev za lastne namene, ne bo obvezna,« so zapisali na ministrstvu.

V pripravi osnutek zakona o zdravju živali

Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin po navedbah ministrstva pripravlja osnutek zakona o zdravju živali, v katerem bo zajeta vsebina uredbe.

»Ker so bile določene uredbe na nivoju Evropske unije sprejete z veliko zamudo, se je tudi sama priprava zakona zamaknila. Ko bo osnutek zakona o zdravju živali pripravljen, vključno z vsemi predlogi odstopanj, bo poslan v javno razpravo in v razpravo z deležniki, kjer se bodo lahko določeni pogoji še uskladili,« so zagotovili na ministrstvu.

Na vprašanje, koliko slovenskih rejcev bodo napovedane spremembe zadevale, pa so odgovorili, da »glede na to, da razprave in usklajevanj z deležniki še ni bilo, težko ocenimo, ali sploh in koliko bodo te spremembe zaobjele slovenske rejce«.

Na upravi za varno hrano prav tako ne vodijo evidence glede števila rejcev perutnine oziroma kuncev za lastne namene.

Starejše novice