Slika je simbolična.
Vožnja v naravi z različnimi motornimi prevoznimi sredstvi je v Sloveniji že vrsto let prepovedana z zakonom. Kakšne so kazni?

V Sloveniji je kakršnakoli rekreativna vožnja z motornimi vozili v naravnem okolju prepovedana. A to marsikoga ne odvrne od tega, da bi se z motorjem podal na vožnjo v skrite kotičke narave. 

Vožnjo z vozili na motorni pogon v naravnem okolju ureja zakon o ohranjanju narave. 

Ta v 28. členu določa, »da se je v naravnem okolju prepovedano voziti, ustaviti, parkirati ali organizirati vožnje z vozili na motorni in drugi lasten pogon vozila.«

Vozila na motorni ali drug lasten pogon vozila so vsa motorna vozila, kolesa s pomožnim motorjem in druga prevozna sredstva, ki omogočajo gibanje, hitrejše od hoje pešca, z močjo lastnega motorja ali z močjo drugega lastnega pogona vozila.

Iz prepovedi so izvzete službene vožnje reševalcev, policije, vojske, inšpekcije, gozdarske, naravovarstvene in kulturnovarstvene službe ter v primeru kmetijske dejavnosti, gospodarjenja z gozdovi, znanstvenega in raziskovalnega dela. 

Izjema je tudi ustavljanje in parkiranje v petmetrskem pasu ob cestah ter parkiranje v okviru javnih prireditev.

Kakšne so kazni? 

Vožnjo po gozdu ureja tudi zakon o gozdovih. 40. člen zakona določa, da sta ježa in vožnja s kolesom brez motorja dovoljeni na označenih gozdnih vlakah in drugih označenih poteh na območjih, določenih v prostorskem delu območnega načrta

Kazni so po različnih zakonih različne, po zakonu o ohranjanju narave od 40 do 100 evrov, po zakonu o gozdovih pa od 400 do 800 evrov. 

Precej strožje so kazni za organizirano vožnjo v naravnem okolju. Kazen za pravno osebo znaša od 2000 do 10.000 evrov in od 1000 do 4000 evrov za samostojnega podjetnika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

Nadzor izvajajo inšpektorji, pristojni za ohranjanje narave, pa tudi gozdarski, lovski, ribiški in kmetijski inšpektorji. Nadzor izvajajo tudi policisti.

Podatki o obravnavanih kršitvah policije kažejo, da se število kršitev vožnje v naravnem okolju od leta 2018 povečuje. Celoletne številke pa zadnja leta presegajo 500 kršitev. 

Policisti v naravnem okolju zaznavajo vse večjo prisotnost motornih vozil, veča se tudi število električnih koles. Več je tudi divjih oziroma neuradnih kolesarskih »downhill« prog.

Policisti tudi s poostrenimi nadzori

Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor v sodelovanju s policijo vsako leto večkrat izvaja poostren nadzor nad nedovoljeno vožnjo v naravnem okolju. 

Pri izvajanju nadzora dajejo prednost zavarovanim območjem, območjem NATURA 2000 in območjem naravnih vrednot državnega pomena.

Skupni nadzori inšpektorjev in policistov so namenjeni predvsem ozaveščanju, opozarjanju in preprečevanju nezakonitega ravnanja, ki ima za posledico poškodbe naravnega okolja in ogrožanje habitatov rastlinskih in živalskih vrst.

Kot navajajo policisti, je konkretne kršitve v naravi na določen termin zelo težko neposredno ugotoviti. Vožnje se namreč ne izvajajo kontinuirano, ampak le občasno. 

Težave pri nadzoru povzročajo tudi neregistrirana vozila, neprepoznavnost voznikov (čelade, zaščitna obleka), agresivni vozniki, velike hitrosti, pobegi voznikov s kraja kršitve.

Starejše novice