Slika je simbolična.
Za vpis novincev v srednje šole za prihodnje šolsko leto se je v roku na skupno 25.560 prvotno razpisanih mest prijavilo 22.870 kandidatov.

Kandidati so imeli nato do ponedeljka še možnost za prenos prijavnice na drugo šolo ali izobraževalni program. Do roka je svojo prvotno prijavo preneslo 1963 kandidatov, so sporočili z ministrstva.

Ker se je na nekaterih izobraževalnih programih sprva prijavilo zelo malo kandidatov ali celo nihče, je ministrstvo za vzgojo in izobraževanje na nekaterih programih obseg razpisanih mest v aprilu zmanjšalo. Tako je trenutno na voljo 24.894 razpisanih mest, saj se je prvotno razpisan obseg mest zmanjšal za 666 mest, so sporočili z ministrstva.

V programe nižjega poklicnega izobraževanja se je prijavilo 625 kandidatov, v programe srednjega poklicnega izobraževanja 4340 - od tega se jih je 212 odločilo za vajeniško obliko izobraževanja - v programe srednjega strokovnega izobraževanja 9942 in v gimnazijske programe 7963 kandidatov. Za programe splošne gimnazije se je prijavilo 6246 kandidatov, za strokovne gimnazije pa 1717.

Največji delež prijavljenih je v srednjem strokovnem izobraževanju 43,5 odstotka (lani 42,9 odstotka), sledijo gimnazijski programi s 34,8 odstotka prijavljenih (lani 35,8 odstotka), srednje poklicno izobraževanje s skoraj 18 odstotkov prijavljenih (lani 18,7 odstotka) in nižje poklicno izobraževanje s 2,7 odstotka prijavljenih kandidatov (lani 2,6 odstotka).

Letos zaključuje osnovno šolo 21.571 devetošolcev (lani 19.881). Število trenutnih prijav za vpis v srednjo šolo je sicer večje, kot je vpisna generacija, ker so prijavo za vpis v prvi letnik lahko oddali tudi kandidati, ki osnovno šolo zaključujejo v tujini, in tisti, ki se ponovno želijo vpisati v prvi letnik, a v drug izobraževalni program.

Omenjeni kandidati lahko v skladu z rokovnikom oddajo prijavnico še do 16. maja.

Dijaki, ki se preusmerjajo, lahko oddajo prijavnico samo na programe, kjer je manj prijavljenih, kot je razpisanih mest.

Letošnje stanje prijavljenih kandidatov ne odstopa od dosedanjih

 »Zaznali smo nekoliko povečano zanimanje za vpis v programe nižjega poklicnega izobraževanja. Kot vsako leto, se največ kandidatov prijavi v programe srednjega strokovnega izobraževanja, sledijo gimnazijski programi in nato programi srednjega poklicnega izobraževanja,« so zapisali na ministrstvu.

Ministrstvo sicer vsako leto razpiše okrog 4000 do 5000 prostih mest več, kot je kandidatov. To pomeni, da je prostih mest dovolj in da imajo kandidati tudi dovolj možnosti izbire.

Veliko šolam ob koncu prijavno-vpisnega postopka za vpis novincev ostajajo prosta mesta in to na vseh vrstah programov, tudi gimnazijskih. Težava, ki jo na ministrstvu opažajo v zadnjih nekaj letih, pa je, da se veliko kandidatov iz manjših krajev ali krajev blizu večjih središč odloča za vpis v šole v večjih središčih. Še posebej to velja za osrednjeslovensko in savinjsko regijo, pa tudi za podravsko regijo.

Ministrstvo poskuša upoštevati in omogočiti čim večjemu številu kandidatov, da se vpišejo v izbrani program, pa tudi v izbrano šolo. Če ima šola prostorske in kadrovske pogoje in če je velik interes za vpis, poskušajo skupaj s šolami poiskati rešitve v smeri razpisa novega programa na šoli ali povečanja obsega prvotno razpisanih mest v programih, ki se na šoli že izvajajo, tako da se razpiše dodatni oddelek.

Te šole imajo tudi možnost, da ministrstvu do 9. maja posredujejo svoje predloge za morebitno povečanje obsega trenutno razpisanih mest. Končna odločitev bo znana najkasneje 24. maja, ko bo tudi znano, katere šole bodo dejansko omejile vpis.

Starejše novice