Po anonimnem pismu staršev otrok iz Osnovne šole Hajdina, se je zdaj odzvala še šola.

Podpisani le kot »nekateri starši otrok OŠ Hajdina« so na uredništvo Ptujinfo naslovili anonimno pismo. Opisali so dogodek, do katerega naj bi prišlo na ekskurziji osmih in devetih razredov v Berlin. 

Na splošno so zapisali, da je bila ekskurzija izvedena podpovprečno, a da v oči zbodejo predvsem hude obtožbe zoper učitelja, ki je otroke spremljal na ekskurziji. Od žaljivih komentarjev, do slačenja osnovnošolcev do spodnjic - na ekskurziji naj bi prišlo do incidenta. 

V predalu enega od sedežev naj bi eden od učencev našel fugo, tobačni izdelek. Tega je otrok pokazal učiteljem. 

Učitelj naj bi nato začel iskati krivca, v toku tega, pa naj bi se devet fantov moralo sleči do spodnjic. To naj bi morali storiti na avtobusu, ko je ta stal na počivališču, pred ostalimi otroki. Nato naj bi dečki morali zapustiti avtobus in se pred avtobusom nazaj obleci, piše v pismu. 

Starši so zapisali tudi, da otroci naj ne bi smeli opraviti velike potrebe, malo potrebo naj bi opravili le ob učitelju ob ograji. 

Šola tokrat manj skopa 

Včeraj je Mitja Vidovič, ravnatelj omenjene šole za Ptujinfo odgovoril le, da zavrača obtožbe zoper učitelja, a obenem ne bo komentiral zadeve, dokler se te ne raziščejo. 

Zdaj je ravnatelj poslal še eno, daljše pojasnilo. 

Zapisal je, da se nekateri učenci niso držali dogovorjenih pravil glede ekskurzije in so imeli pri sebi energijske pijače, zadnji dan, pa so našli tudi dve fugi - eno uporabljeno, drugo neuporabljeno. 

Preiskali torbe in oblačila

Na prvem postanku - razlaga ravnatelj - sta dva učitelja učence, ki naj bi bili odgovorni za fugi, zadržala na avtobusu. Ostali učenci naj bi odšli z avtobusa. 

»Preiskala sta jim torbe in oblačila. Sicer dodatnih fug nista našla, saj seveda spodnjega perila nista preiskovala ali se jih kakorkoli dotikala,« pojasnjuje ravnatelj. 

Dodaja, da sta bila oblačila in torbe pregledana v intimnem okolju, brez drugih učencev ali prisotnih. Avtobus naj bi učenci zapustili popolnoma oblečeni. 

Pojasnila ravnatelja hajdinske šole objavljamo v celoti: 

»Kot ravnatelj OŠ Hajdina se čutim dolžno in poklicano obvestiti javnost in tudi odgovoriti medijem, staršem ter ustanovitelju o dogodku na šolski ekskurziji ter neresničnim anonimnim obtožbam, ki so bile poslane medijem.

Učenci 8. in 9. razredov OŠ Hajdina so od 29. 9. do 2.10. 2023 v okviru nadstandardnega programa odpravili na jezikovno ekskurzijo v Nemčijo, obiskali so Berlin in še nekatera druga mesta. Ekskurzija je bila potrjena na Svetu staršev in Svetu zavoda kot nadstandardna ponudba že lansko leto. Program je pripravila in vodila agencija Sonček, s strani šole so učence poleg vodičev spremljali še trije izkušeni učitelji spremljevalci, med njimi vodja in najbolj izkušenj učitelj šole, za katerim je že veliko tovrstnih izkušenj na ekskurzijah, mednarodnih izmenjavah ter projektih. Je tudi učitelj, ki ga imajo učenci zelo radi in jim je blizu, nadpovprečno je uspešen pri svojem delu in opravi tudi veliko prostovoljnega dela za učence in šolo.

Žal se je zgodilo, da se nekaj učencev že celotno ekskurzijo ni držalo dogovorjenih in znanih pravil glede ekskurzije in tudi pravil šolskega reda. Tako so imeli pri sebi energijske pijače z oznakami za odrasle, jih konzumirali in potem, ko niso mogli spati, so tudi kršili nočni mir v hotelu do 3. ure zjutraj. A so učitelji tudi te težave uspeli rešiti in nadaljevati s planom ekskurzije. V tem razgovoru se je eden od učencev že zadnji večer v Berlinu priznal, da nekateri učenci posedujejo in konzumirajo za otroke prepovedane izdelke.

Sicer je ekskurzija ves čas potekala po programu in je bila zelo dobra in za učence poučna. Zadnji dan, 2. 10. 2023, na poti domov, so učenci med vožnjo na enem izmed sedežev našli v robček zavito, uporabljeno fugo, eden od učencev je prinesel še eno, neuporabljeno.

Učitelji so v skrbi za učence, gre namreč za izjemne odgovornosti na tovrstnih ekskurzijah, v tujini, kjer smo nenazadnje dolžni spoštovati tudi stroga pravila ostalih držav glede nedovoljenih snovi, začeli raziskovati izvor najdenega. Ker se učenci med seboj dobro poznajo, so hitro podali učiteljem svoje ugotovitve, pri katerih učencih naj bi že opazili uporabo teh snovi. Naj omenim, da je bil avtobus vedno pred pričetkom poti očiščen in pregledan, zato je verjetnost za prehodno prisotnost najdenih substanc nična.

Na prvem postanku je večina učencev z vodiči in eno učiteljico odšla na postanek. Preostala dva učitelja sta učence, pri katerih je bil podan sum, zadržala. Preiskala sta  jim torbe in oblačila. Sicer dodatnih fug nista našla, saj seveda spodnjega perila nista preiskovala ali se jih kakorkoli dotikala. Našla pa sta zelo močne protibolečinske tablete z oznako trikotnikom, prazno flaško alkoholne pijače, kupljene v Nemčiji ter veliko deodorantov in žvečiln, ki jih po besedah učencev tisti, ki uporabljajo fuge, uporabijo za to, da zakrijejo smrad po uporabi.

Oblačila in torbe so bila pregledana v intimnem okolju, brez drugih učencev ali prisotnih. Avtobus so zapustili popolnoma oblečeni in tudi odšli normalno naprej na postanek, v trgovino, na pijačo, nihče se ni jokal itd.

Na naslednjem postanku so nekateri izmed njih tudi šli na veliko potrebo, nikoli nikdar
nobenemu ni bila kratena pravica do tega, ne male, ne velike potrebe.

Učitelji so takoj po dogodku tudi obvestili ravnatelja po telefonu. Kot ravnatelj sem svetoval naj se zadeve umirijo, poskrbi za varno pot domov, takoj zjutraj pa se lotimo raziskovanja situacije. Takoj zjutraj sem obvestil policijo, saj nimamo izkušenj s tovrstnimi nedovoljenimi izdelki. Podal sem vse ugotovljene informacije o najdbah in tudi reakcijah.

Ker ni šlo za sredstva, ki bi bila kazensko preganjana (le njihova preprodaja), smo se dogovorili, da najprej zadevo interno preiščemo. Razredničarkam sem dodelil nalogo, da skličejo starše in otroke, ki so bili vpleteni, najprej v individualnem razgovoru, ne z namenom kazanja s prstom, ampak v skrbi, da glede na ugotovitve, pomagamo otrokom z restitucijo tudi na pravo pot. Seveda ob ugotovljenih kršitvah pravil šolskega reda tudi ustrezno ukrepamo.

Na dogovorjeni sestanek staršev prvega od otrok so sicer prišli vsi vpleteni, a sem jih skupaj s svetovalno delavko sprejel in skupaj smo se pogovorili. Žal je bil učitelj spremljevalec ta dan odsoten, da bi lahko podal staršem tudi svoje videnje. Vse njegove odločitve so bile sprejete v skrbi za zdravje in zaščito učencev ob zavedanju, kakšne hude posledice in tudi odvisnosti lahko povzroči nepravilna in neprimerna uporaba najdenih substanc.

Skrbi nas, kakšno sporočilo dajemo otrokom, če jim dovolimo kršenje skupno sprejetih norm in pravil, bojimo se odvisnosti in hujših posledic, za katere vemo, da po navadi sledijo, če učencem ne znamo postaviti meje.

V začetku tega tedna smo bili obveščeni o anonimnem pismu nekaterih staršev, ki poleg neresničnih izjav o dogodku, mečejo izjemno slabo luč na delovanje šole, ki je v javnosti prepoznana kot ena najbolj aktivnih, naprednih ter uspešnih šol v okolju, zato bi želel odgovoriti tudi na te neresnične navedbe, saj želim zaščititi vse naše otroke, ki se izjemno trudijo, vse sodelavce in tudi starše ter lokalno skupnost, ki nas ob tem podpirajo.

Dejstvo je, da je Osnovna šola Hajdina v javnosti prepoznana kot zelo uspešen zavod. To je opazila širša javnost, vse odgovorne institucije, kot so Ministrstvo za VI, Ministrstvo za DP, Zavod za šolstvo ter številne druge, s katerimi zelo dobro sodelujemo. V mojem skoraj triletnem mandatu ravnateljevanja smo izvedli številne odmevne projekte, dejavnosti za otroke in tudi občane, sodelovali v mednarodnih izmenjavah in v številnih lokalnih in medgeneracijskih akcijah. Vabijo nas v številne projekte, saj smo se izkazali kot odgovoren in sposoben partner. Bili smo uspešni tudi na številnih javnih razpisih in natečajih. Predavanje za starše, ki nam je očitano, kot nekvalitetno, izvedeno po vezah, je izvajala priznana predavateljica, dr. Metka Kuhar, redna profesorica na Fakulteti FDV, na izjemno aktualno temo, o EMPATIJI, v sled aktualnim zadevam v Sloveniji in Svetu (Beograd, Celje). Predavala je pred tem na državnem srečanju ravnateljev na Brdu pri Kranju v organizaciji Zavoda za šolstvo in ministrstva za vzgojo in izobraževanje, kot strokovna predavateljica, zato smo jo povabili tudi k nam. Res pa je, da jo osebno poznam in je zato povabilo sprejela in celo odpredavala brezplačno! Izvedli smo tudi veliko drugih predavanj in okroglih miz s s priznanimi strokovnjaki in organizacijami.

Za učitelje vsa leta organiziramo ogromno izobraževanj in se vsekakor izobražujejo nadpovprečno veliko, pridejo pa učitelji/vzgojitelji tudi na vsa predavanja za starše, saj imajo veliko željo po dodatnih znanjih. Ne vemo, kakšne tabore na morju ima pisec anonimke v mislih, mi nismo organizirali noben učni tabor za učitelje na počitniški točki. Očitano nam je, da imamo veliko mladih, nestrokovnih učiteljev. Starost kadra v zavodu je zelo različna, zaradi povečanja sistemizacije in odhodov v pokoj je bilo sprejetih v službo tudi nekaj zelo strokovnih, mladih učiteljev z veliko dodatnimi znanji, zelo delovnimi in pri učencih zelo priljubljenimi.

Vsi so redno spremljani s strani vodstva in so se nadpovprečno izkazali, kakor se izkažejo vsi ostali sodelavci, ne glede na starost. Sprašujem pa se, ali bomo v sled takšnim nepravičnim obtožbam sploh še uspeli koga pridobiti, da bo učil naše otroke, če bomo tako slabo cenili zame izjemno pomemben in plemenit poklic.

Še manj drži navedba, da šola ni učno uspešna. V treh letih smo dvignili rezultate, smo napovprečni na NPZ (nacionalno preverjanje znanja), dosegli smo številna priznanja na tekmovanjih, izvedli veliko število raziskovalnih nalog, letos gostimo tudi srečanje mladih raziskovalcev Podravja. Uspešni smo bili in tudi nagrajeni na številnih natečajih na različnih področjih.

Izvedli smo veliko število dejavnosti, razvojnih nalog, aktivnosti in prireditev, ki jih pred tem ni bilo (Rap, športni oddelki, smučarski tečaji, jezikovne ekskurzije, počitniški program, Hajdinska tržnica), sprejeli razvojni načrt z jasno vizijo in prednostnimi nalogami. Na šoli vlada dobro vzdušje in timska harmonija. Povezali smo delovanje šole in vrtca, vključeni smo v številne razvojne naloge preko Zavoda za šolstvo in MVI.

Šolo smo v odličnem sodelovanju z lokalno skupnostjo temeljito prenovili in posodobili. Optimizirali smo poslovanje, vse pa je pripravljeno tudi za potrebne širitve, najprej vrtca, pogovarjamo se tudi o širitvi šole, pogovori z lokalno skupnostjo so redni in konstruktivni.

V kratkem si obetamo tudi velik eksperimentalni projekt preko razpisa MVI, na področju digitalizacije, kjer smo kot vodilni zavod pripravili triletni razvojni program in povezali 26 šol in organizacij.

Našo odličnost nam priznavajo praktično vse pomembne inštitucije, samim nam to nič posebej ne koristi, zato se s tem ne rabimo in ne želimo hvaliti.

Prav tako ostro obsojam lažne navedbe o spolnem napadu in reševanju zadev po domače. Nobenega spolnega napada in drugih obtožb nismo imeli zaznanega ali prijavljenega, zato ga niti nismo mogli nikamor posredovati, prav tako ne prepisa zaradi omenjenih razlogov (mimogrede, na našo šolo se je v dveh letih iz različnih vzrokov in pozitivnega pristopa, ki ga ponujamo, prepisalo preko 15 otrok iz drugih okolij).

Res je, kot ravnatelj se veliko pogovarjam z učenci, pomagam s pogovori in s svetovanji, kar učenci cenijo in se mi velikokrat zaupajo. Pogovore opravim profesionalno, čutno, otrokom se znam približati in nanje pozitivno vplivati.

Na vsako pobudo ali problem se odzovemo in tudi rešujemo ter razrešimo. Naredimo tudi kakšno nenamerno napako, znamo sprejeti kritike in se tudi opravičiti.

Prosim javnost, da zaščiti vse vpletene in pristojnim institucijam ter tudi nam, dovoli, da opravimo svoje delo in naloge v skladu z zakonodajo in pravili. Verjamem, da bodo vsi pristojni opravili svoje delo in ni prav, da nekoga obsodimo za karkoli, kar mu ni dokazano in se tudi ni zgodilo.«

Komentarji (39)

Janko (ni preverjeno)

Froci vidijo samo pravice, dolžnosti pa ne. Če bi pa kateremu postalo slabo ter bi rabili zdravniško pomoč ali pa se kaj hujšega zaradi "fuge" in na skrivaj pridobljenega in popitega alkohola bi pa zoper s prstom kazali na učitelje. Starši vzgojo ste falili in zdaj rešujete svoje riti. Nič jim ni hudega, disciplina in spoštovanje jim manjka. Preveč korenčka in premalo palice bi lahko rekli v prispodobi. Otroci, ki to več niso (gre za mladoletnike), bi se morali zavedati svojih odgovornosti pa se jih ne, ker jim starši držijo štango. Naše šolstvo je zabluzilo do konca, starši pa za vsako malenkost grozijo z odvetniki in mediji in to zaradi tega, ker lahko in jim je dovoljeno. Starše postavit pred vrata z odvetniki vred. Šolski proces izvaja šola in ne odvetniki, starši pa naj s svojimi razvajenimi froci začnejo slediti šolskemu redu pa bo vse ok.

kar_nekdo (ni preverjeno)

B R A V O !!!
Sem se bal, da sem bolj kot ne edini, ki tako razmišlja!

In reply to by Janko (ni preverjeno)

karma (ni preverjeno)

komunisticno levicarsko frocovje vzgojeni od uspesno komunisticno indoktriniranih starsev-komunisticne drhali oziroma evicarskega gnoja, ki se je zaredil v demokraticni sloveniji!!!!oni mislijo da so nekaj vec in da se lahko norcujejo iz vseh ostalih!!!za komunisticne mladice pravila in zajoni ocitno nenobstajajo-PRAVILNO JE STORIL UCITELJ -jaz bi jih sredi betlina pustil in obvestil komunisticne starse, da si naj pridejo po svoje nevzgojene mladice kar sami!!!mars titoisticna omladina-skojevci poscani hinavski-zdaj pa je ucitelj kriv-golazen komunisticna jedna!!!

In reply to by kar_nekdo (ni preverjeno)

angel varuh (ni preverjeno)

ko se pa učitli porivajo med službenim časom in učenci objavijo posnetek je pa jok in stok in škripanje z zobmi
Še pomnite tovariši
gnoj ste od gnoja

In reply to by karma (ni preverjeno)

Bine (ni preverjeno)

Se strinjam. Ampak pravice do slačenja otrok pa nimajo.

In reply to by Janko (ni preverjeno)

Cavoglave (ni preverjeno)

kako pravico pa imajo komunisticno levicarski mladici svercati prepovedane stvari in pijace celo TABLETE-PSIHOAKTIVNE SNOVI!!! !!v nemciji je celo strogo prepovedano uzivanje energijskih pijac, coca cole tobaka in se marsikaj pri mladoletniki-niti v lokalu ti ne smejo postreci kave ali coca cole -ce nisi star 18 let-ogromna kazen!!!!!!no ja razen za skojevce-(SAVEZ KOMUNISTICNE OMLADINE JUGOSLAVIJE)oni pac lahko-drhal nevzgojena!!!potomci komunisticnih klavcev -titoistov in ostale komunisticne zalege!!!!vedno bodo problematicni!!!

In reply to by Bine (ni preverjeno)

hja (ni preverjeno)

kaj zaj so se mogli slečt pred učitlom do gat al ne? samo neko nakladanje kak sm jaz super

FUGA (ni preverjeno)

Ko sem nekdaj jaz šel na nabor za JNA smo se morali vsi prisotni sleči do gat. Po tem pa smo si morali tudi gate potegniti do kolen, da je lahko ena vojakinja šla okoli na ogled, če imamo vsi piceke s seboj. Pa nikome ništa. In nihče ni delal iz tega drame...

In reply to by hja (ni preverjeno)

Severna meja (ni preverjeno)

in potem si ga popušil prvemu kaplarju
prvi dan ko si prišel v JLA

In reply to by FUGA (ni preverjeno)

Grega z brega (ni preverjeno)

In potem se naj kdo čudi, zakaj primanjkuje učiteljev. Kot da si oni zmislijo vse te ekskurzije. Za to so krivi družba kot taka, ravnatelj in tudi starši, ki forsirajo take izlete

Adjam (ni preverjeno)

Če imaš otroka tam potem veš, da te ekskurzije najbolj oglašuje ravno šola. Kaj bi porekel na dejstvo, da si je prejšnje leto taisti učitelj na ekskurzijo v tujino peljal celo družino? So tudi za to krivi starši, ki so to plačali?

In reply to by Grega z brega (ni preverjeno)

Grega z brega (ni preverjeno)

Saj je Svet staršev potrdil izlet, lol. Preberi si malo

In reply to by Adjam (ni preverjeno)

Adjam (ni preverjeno)

Svet staršev ni potrdil, da gre zraven ravnateljeva poročna priča s svojo družino in ravnateljeva žena. Če še raziščeš kdo je na vrhu sveta staršev ti je vse jako jasno. Lani je bila velika galama okoli tega, tudi na svetu staršev. Odgovori zmeraj taki kot ta zgoraj, razganjanje ravnateljevega lastnega jaza, samohvala, preusmerjanje pozornosti. Ko je nekaj storjeno, ni poti nazaj. Na vse več dnevne ekskurzije hodijo eni in isti spremljevalci. Na račun staršev seveda. Prej se take mučke niso dogajale. Škoda pa, da zdaj tiščijo v ospredje smisel ekskurzij v tujino namesto, da bi se posvetili pravemu problemu, ki se je pojavil in tokrat prišel v javnost, kar je siljenje osnovnošolcev, da se slečejo pred učiteljem. Tega niso zanikali. Tako ravnanje je nesprejemljivo, četudi bi se zgdilo na šoli ne da bi kam šli. Tudi v šolskem sistemu so gnila jabolka. Ne prepričaš me, da lažejo vsi osmošolarji in devetošolarji. Zgodba šolarjev, zgodba učitelja, zgodba ravnatelja in potem resnica. Ni kar za stran pogledat, naj policija razišče in pride zadevi do dna, da se ne bo potem ob kakšni travmi govorilo, da ni nihče nič vedel. Zunanja, objektivna institucija se mora vključit in kaznovat vse prekrške naj so jih storili otroci ali odrasli. To težavo je potrebno raziskat, ne opletat o vsem drugem, ker tisto vse drugo nima s tem dogodkom prav nič. Pravzaprav nanj vrže še večjo senco dvoma in zasadi sum, ker je pisanje o vseh tekmovanjih le pesek v oči. Nikoli še tudi ni bilo slišati, da bi moral učenec na postanku povedati ali gre na veliko ali na malo potrebo, da bi ravnatelj vedel na katerem postanku se je lulalo in na katerem kakalo. S tem da kolikor je razbrati ravnatelj ni bil poleg, da bi beležil obiskanost toalete, učitelja pa zelo priročno ni bilo na sestanku na katerem se je razpravljalo o tem neljubem dogodku. Zakaj? Zagotovo za raziskat in potem po potrebi zaščitit ali otroke ali učitelja.

In reply to by Grega z brega (ni preverjeno)

Cavoglave (ni preverjeno)

komunisticne mladice-skojevce ,ki krsijo zakon(zakon je tukaj jasen!!) enostavno v poboljsevalnico ali v zapor za mladoletnike!konec pika-se szatsinkomunisti se naj zagovarjajo glede tega!!!!-kaj se to pravi-zdaj se po komunisticno lazejo in v drek dajejo ucitelja-mars jugobanditi ki ste vzklikali zlocincu in lopovu-josipu brozu -titu!!!!iz takih malih komunisticnih prestopnikov in laznivih hinavskih manipulantov zrasejo veliki politicni lopovi in unicevalci slovenije-to si zapomnite -vsak veliki kriminalec je najprej bil majhen kriminalec-posledice jugokomunizma boste cutili se doooolgo -na vseh podrocjih!!!!!

In reply to by Adjam (ni preverjeno)

Bine (ni preverjeno)

Tudi letos sta šla žena in otrok zraven. In kako naj potem strokovno oddela svoje delo, če se mora družit tudi z družino?

In reply to by Adjam (ni preverjeno)

angel varuh (ni preverjeno)

peljat ženo na ekskurzijo je isto kot nesti premog v Velenje
A veste koliko učiteljic rade dajo
fant pa pelje zraven svojo babo

In reply to by Bine (ni preverjeno)

muljo (ni preverjeno)

kaki odgovor vidovica hahaha

Bine (ni preverjeno)

Mičo, vsak, ki te vsaj malo pozna, ve, da si natrosil kup laži, da vsaj na zunaj skriješ bedo OŠ Hajdina. Žalostno, da zato šimfaš otroke.

Belšak (ni preverjeno)

Amen. Dva razreda javno obtožuje, da ne govorijo po resnici? Starši spakirajte otroke kot jih je že veliko pa jih prepište na sosednje šole. Otroke slačijo pa so znoreli ali kaj?!???!!! Zdaj bi pa to spet skrili pa otroke obtožli???????? Bolano!!!!!!!

In reply to by Bine (ni preverjeno)

pravica do resnice (ni preverjeno)

zlocinec tito-njegov oskrbnik in tesni sodelavec ki je med drugim skrbel za protokol-pekla ga je vest in razkrije dokgo let zamolcano resnico-pri polni zavesti in po resnici izjavljam-....josipu brozu titu so redno dostavljali decke stare od 9do 12 let za potrebe spolnih orgij-mladoletne deklice, ki si jih je nagledal in izbral na obiskih osnovnih sol ,smo morali prav tako v najvecji tajnosti privesti in jih pripraviti za igrice velikega vodje!!!!ce se je katera aktivno upirala, smo imeli naredzenje da jo je uzela magla!!!!

In reply to by Belšak (ni preverjeno)

Bine (ni preverjeno)

Žal en velik argument govori proti tvojim besedam. Poln avtobus otrok.

Bojan (ni preverjeno)

Kakšen alkohol pa imajo v Nemčiji, da se ne da kupit pri nas? In če je bil zagotovo kupljen v Nemčiji in glede na to, da je tudi v Nemčiji prepovedana prodaja mladoletnim, ga je torej kupil nekdo od odraslih. In ga dotični glede na dogajanje tudi spil.😄

Prav imaš (ni preverjeno)

B R A V O!!! Zadel žebljico na glavico!

In reply to by Bojan (ni preverjeno)

Stipan (ni preverjeno)

Višek brihtnosti ta ravnatelj ravno ni, glede na to, da je javno priznal kaznivo dejanje svojega učitelja in zraven potegnil še drugega. Celo policija ima za take postopke proti mladoletnikom posebna pravila. Ni pa ga zakona, ki bi slačenje učencev dovolil učiteljem. Pa če je še tako intimen prostor in zraven 5 učiteljev.

Milka (ni preverjeno)

Kaj drugega se pričakuje od ravnatelja, ki na šolske prireditve pripelje očeta in mamo in ju posadi v prvo vrsto? Zraven posede še ženo, čeravno ni nobena druga učiteljica v prvi vrsti. Ogromen ego.

In reply to by Stipan (ni preverjeno)

Joško (ni preverjeno)

Špageti....

Kvadrat (ni preverjeno)

Učitelj, ki sili otroke v spodnjice in ravnatelj, ki to podpira in opravičuje z otroki ne bi več smela delat nikoli. Kdo bo zaščitil deco? Kdo bo njim povedal, da ni prav, kaj se je zgodilo?

pravica do resnice (ni preverjeno)

ne mesajte normalnih otrok z prestopniki-mladici komununisticne drhali -skojevci(savez komunisticne omladine jugoslavije)ki je ze od malega vzgojena da laze manipulira hinavsko goljufa in deluje protizakonito-vzgoja pac od nji0hovih komunisticnih starsev!!!!poboljsevalnica ali zapor za mladoletnike-tam jih potem vzgajati-10 ur dela in 2 deci juhe- pa mlatit zraven po potrebi ,ce ne bodo hoteli delati-potem naj lazejo in dajejo druge v drek-smrad komunizma-jugokomunizma bo se kar nekaj casa prisoten v sloveniji!!!!takoj lahko prepoznas maldice od komunisticne drhali!!!brez vecjih tezav !!!!

In reply to by Kvadrat (ni preverjeno)

FUGA (ni preverjeno)

Če bi jaz bil ravnatelj bi moj odgovor javnosti bil mnogo krajši, jedrnat, anonimna natolcevanja pa bi romala naravnost v koš. Anonimnost je namreč "izumljena" za razne neutemeljene stigmatizacije. Naši sončki pa seveda nikoli niso nič krivi in nikoli ne naredijo nič narobe. Kakšni so v resnici pa precej hitro po končani OŠ vidimo učitelji na srednjih šolah. In nekateri starši v času trajanja OŠ iz svojih otrok naredijo velemojstre za prevare, laganje in natolcevanja.

Milka (ni preverjeno)

Na srednjih šolah je torej slačenje dijakov ustaljena praksa? Pazi, nič česar šola obtožuje otroke ni dokazano.

In reply to by FUGA (ni preverjeno)

FUGA (ni preverjeno)

Dijaki se slačijo sleherno krat pred urami telesne vzgoje. Slačilnice, zato se tudi tako imenujejo, so za fante in punce ločene. Včasih se po njih sprehodi tudi učitelj, ker se dogajajo kraje in jim daje nasvete, kaj se pusti v takih prostorih, in kaj ne. In dijaki niso nič bolj slečeni kot dva tedna nazaj, ko so bili v kopalkah na morju. Nekateri celo po več tednov skupaj...

In reply to by Milka (ni preverjeno)

Milka (ni preverjeno)

Velika razlika je med tem, če se v slačilnici preoblečeš zaradi ure športa ali pa te k temu prisili učitelj, ki nima do tega nobene pravice. Učitelj bi moral poklicati policijo in starše. Nič in nihče mu ne daje pravice zahtevati od otrok, da se slečejo pred njim.

In reply to by FUGA (ni preverjeno)

pravica do resnice (ni preverjeno)

pravilno napisali-pote pk soli sledi fdv,gimnazija,droge alkohol prostitucija -nazadnje tjntak clovek pistane minister-ze x krat videno-sarec ,kordis ,bratuska ,faflonka mesecnik....

In reply to by FUGA (ni preverjeno)

Jek (ni preverjeno)

Kaj pa vzgojiteljice, ki kadijo pri zadnjem vhodu in v starejši hiši pri gozdičku? Učiteljice, ki kadijo pri smetnjakih? To ni slab vzor? Ravnatelj bi pa ja moral vedet, da se uči z zgledom. Ali ga je treba slečt?

pravica do resnice (ni preverjeno)

torej po komunisticno se vedno zalezujete ucitelje in vohunite za njimi-mars golazen komunisticna levicarska hinavska-smrad komunizma bo zatrt!!!!

In reply to by Jek (ni preverjeno)

FUGA (ni preverjeno)

Pomiri se, da te pritisk ne pokoplje...

In reply to by pravica do resnice (ni preverjeno)

ŠOK (ni preverjeno)

KAJ POREČE VARUH OTROKOVIH PRAVIC?

Pravičnež (ni preverjeno)

Žalostno.Sistem ,dopušča da je lahko danes vsak ravnatelj zakaj ker dobri učitelji nočejo na vodilna mesta, učiteljev z moralnimi vrednotami jih je zelo malo in nekateri starši kompenzirajo svoje traume iz svojega šolanja. Žal danes modri,pametni molčijo in se ne izpostavljajo.Ravnatelj kaže s svojim nastopaštvom in nenehnim objavljanjem sebe svoj jazz ne izpostavi pa, da gre za kršenje otrokovih pravic in žal nestrokovnega vodenja ekskurzije. Pred odhodom na sestanku staršev bi morale biti takšne stvari dorečene in tudi postavljene sankcije. Mogoče pa ravnatelj s tem dela dobro reklamo ...

Bravo (ni preverjeno)

+

In reply to by Pravičnež (ni preverjeno)

Starejše novice