Na Ptuju, v Mladinsko kulturnem centru Stara steklarska, je bil danes hekaton z naslovom »Zelene intervencije in na naravi temelječe rešitve v urbanem okolju mesta Ptuj«.

V Stari steklarski na Ptuju je bil danes hekaton z naslovom »Zelene intervencije in na naravi temelječe rešitve v urbanem okolju mesta Ptuj«.

V sklopu projekta GreenScape je potekala delavnica, kjer so študentje Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru, skupaj s predstavniki Mestne občine Ptuj in Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije raziskovali ter razvijali možne rešitve za ureditev območja nekdanjega Koteksa s pomočjo na naravi temelječih rešitev.

Izdelali so projektne predloge

Cilj dogodka v slogu hekatona, ki ga organizira Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj v okviru projekta GreenScape (Interreg Centralna Evropa), je bil povezati vse zainteresirane strani v mestu Ptuj in sodeč po odzivih na predstavitvi, jim je to tudi uspelo.

Na dogodku so udeleženci iskali predloge za zelene intervencije in na naravi temelječe rešitve v urbanem okolju mesta Ptuj.

Izdelali so projektne predloge za pilotno območje mesta Ptuj. Pilotno območje je bilo območje, kjer je stala stara usnjarna Koteks. Ti predlogi bodo podlaga za lokalni akcijski načrt mesta Ptuj in končno izbiro pilotne aktivnosti na Ptuju.

Na naravi temelječe rešitve

Na naravi temelječe rešitve so rešitve, ki temeljijo na naravnih procesih, so z njimi podprte ali jih posnemajo in rešujejo ključne aktualne družbene izzive ter so stroškovno učinkovite in krepijo odpornost prostora.

Vpeljevanje na naravi temelječih rešitev in zelene infrastrukture v krajinsko in urbanistično načrtovanje krepi odpornost naših mest in so način prilagajanja podnebnim spremembam.

Rezultati dogodka so predlogi projektov, ki v urbano okolje vnašajo več zelenih prvin in pri tem iščejo rešitve, ki so povezane z naravo. 

Na dogodku je sodelovalo približno 50 udeležencev, ki so se razdelili v osem skupin. Vsaka skupina je imela svojo nalogo, ob koncu pa so predstavili rešitve za bolj zeleno mesto. Med osmimi različnimi rešitvami je komisija izbrala najboljšo idejo in podelila nagrade.

Komentarji (2)

NEMAŽ TOMEC (ni preverjeno)

Zelena rešitev...? Te pa naj zunanjost stavbe prepleskajo s svetlo zeleno pastelno barvo. Poceni in efektno. Pa brez kakih provizij...

Sergej 22 (ni preverjeno)

Pravljičarji na naš račun v akciji
Rezultat =0

Starejše novice