Slika je simbolična.
Javni zavod Ptuj, ki združuje šport, turizem in mlade, bi moral biti ustanovljen z novim letom, a je z delovanjem začel mesec kasneje. Je zamik vplival na izvajanje proračuna Mestne občine Ptuj?

Po napovedih naj bi bil z novim letom ustanovljeni Javni zavod Ptuj, ki združuje šport, turizem in mlade. A do tega z začetkom januarja ni prišlo, saj se je zaradi neustreznega imena zavoda zataknilo ob vpisu v sodni register.

Po skoraj mesečni zamudi, je novi ptujski »super zavod« zažel delovati s ponedeljkom, 29. januarjem. 

Franjo Rozman iz svetniške skupine Slovenska demokratska stranka je na februarski seji vodstvo občine povprašal, kako je zamik vplival na izvajanje proračuna. 

Izpostavil je, da javni zavod s 1. januarjem 2024 še ni začel delovati, proračun za leto 2024 pa so tako vsaj v prvem mesecu še izvajali trije zavodi – za šport, turizem, mlade. A v proračunu so le proračunske postavke za novi javni zavod. 

Zanima ga, ali je to v skladu z zakonodajo.

Ustanovitev se je zamaknila zaradi neustreznega imena

Spomnimo. Mestna občina Ptuj je prvotno izbrala ime Javni zavod Ptuj. Pri izbiri imena zavoda so se namreč želeli izogniti navajanju dejavnosti zavoda z namenom, da se vse dejavnosti v zavodu obravnavajo enakovredno in da se z vrstnim redom navajanja ne daje občutek, da se posamezna dejavnost favorizira. 

A ob izvedbi vpisa v sodni register je bila Mestna občina Ptuj kot ustanoviteljica pozvana, da v imenu zavoda navede dejavnosti, ki jih bo javni zavod izvajal.

Občina je nato spremenila odlok o ustanovitvi javnega zavoda – novo ime se glasi »Javni zavod za mladino, šport in turizem Ptuj«.

»V ponedeljek, 29. januarja, je bila izpeljana pripojitev Javnega zavoda Zavod za šport Ptuj in Javnega zavoda Center interesnih dejavnosti Ptuj k Javnemu zavodu za turizem Ptuj, ki se po izvedeni pripojitvi preimenuje v Javni zavod za mladino, šport in turizem Ptuj,« so povedali. 

Skrajšano ime zavoda je Javni zavod Ptuj.

Za leto 2024 bo izdelano eno zaključno poročilo

Na Mestni občini Ptuj pojasnjujejo, da je v proračun za izvajanje negospodarskih javnih služb, ki jih izvajajo Zavod za šport Ptuj, Zavod za turizem Ptuj in Center interesnih dejavnosti Ptuj uvrščenih več proračunskih postavk. 

Te so namenjene financiranju plač, materialnih in investicijskih stroškov ter programov in projektov s podrobnimi obrazložitvami namena porabe sredstev, ki so jasno in nedvoumno namenjena za izvajanje dejavnosti na področju športa, turizma in mladih in bodo skladno s temi nameni tudi nakazana posameznemu izvajalcu javne službe. 

Dodaja, da je poleg tega mestni svet na decembrski seji sprejel sklep, da se kot bilančni presečni datum za pripojitev določi dan 31. december 2023. 

»To pomeni, da bo v primeru izvedene pripojitve tudi po 1. januarju 2024, za leto 2024 izdelano eno zaključno računovodsko poročilo, ki bo vključevalo poslovne dogodke vseh treh javnih zavodov do pripojitve in po pripojitvi, ne glede na to, da do pripojitve ni prišlo s 3. januarjem 2024,« so razložili. 

Direktorica Javnega zavoda Ptuj Tanja Srečkovič Bolšec (foto: Jaka Arbutina).

Letos razpis za novega direktorja »super« zavoda, še prej za novi svet zavoda

Vodenje novega zavoda je po združitvi prevzela Tanja Srečkovič Bolšec, dosedanja direktorica Zavoda za turizem Ptuj.

Ta je med drugim povedala: »S pripojitvijo zavodov je pred nami pomembna naloga, ko je treba združiti vse tri stebre delovanja, hkrati pa ohraniti osnovne naloge in poslanstvo vsakega stebra posebej.«

Direktorici Srečkovič Bolšec se sicer mandat izteče 30. junija 2024. Razpis za novega direktorja Javnega zavoda Ptuj bo predvidoma izdan nekoliko prej, najverjetneje marca, zagotovo pa v prvi polovici naslednjega leta, za pred časom za Ptujinfo pojasnili na občini.

Še pred bodo morali imenovati nove predstavnike v svetu zavoda, trenutnim namreč poteče mandat. Ti se bodo v tem tednu še sestali v trenutni sestavi, nato bodo sproženi postopki za izbiro novih članov. 

Svet zavoda je doslej sestavljalo sedem članov – štiri imenuje ustanovitelj, to je Mestna občina Ptuj, dva predstavljata zainteresirano javnost, eden zaposlene.

Starejše novice