Slika je simbolična.
Minister za zdravje Janez Poklukar je danes podpisal pogodbo za izgradnjo ptujskega urgentnega centra z izbranim ponudnikom Medicoenginering. Skupna ocenjena vrednost investicijskega projekta znaša več kot 6,5 milijona evrov z DDV.

Namen izgradnje urgentnega centra v Splošni bolnišnici Ptuj je po navedbah ministrstva zagotoviti optimalno dostopnost do storitev ter hitro in učinkovito medicinsko pomoč vsem urgentnim bolnikom.

»Z izgradnjo urgentnega centra bodo omogočeni sodobni pogoji za izvajanje službe nujne medicinske pomoči. Pacientom bo tako zagotovljena zdravstvena obravnava na enem mestu, bistveno pa se bodo izboljšale možnosti diagnostične in terapevtske obravnave,« izpostavljajo na ministrstvu za zdravje.

Ptujska bolnišnica bo k projektu primaknila 1,55 milijona

Sklep o potrditvi investicijskega programa je bil sprejet 23. junija lani, sredi septembra pa sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila.

Prejeli so tri ponudbe in najcenejše je bilo trzinsko podjetje Medicoenginering. Odločitev o oddaji javnega naročila je bila sprejeta 20. decembra.

Država bo iz proračuna zagotovila 3,43 milijona evrov, skoraj milijon še iz naslova prodaje štirih zemljišč, dvanajstih stanovanj in garaže na območju bolnišnice.

Ob tem bo bolnišnica sama dodala 1,55 milijona evrov, že nekaj časa pa na začetek gradnje čaka tudi 300.000 evrov s strani občin Spodnjega Podravja in približno enaka vsota donacij regijskih podjetij.

Starejše novice