Slika je simbolična.
V okviru projekta zaDravo poskušajo izboljšati stanje travišč na območju Krajinskega parka Šturmovci, ki je življenjski prostor številnih rastlinskih in živalskih vrst, od katerih so mnoge na seznamu redkih in ogroženih vrst.

Pri tem dajejo veliko pozornost ročni košnji. Košnjo slabo vzdrževanih in zaraščenih travnikov izvaja Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj. 

»V okviru projekta zaDravo na območju Šturmovcev ponovno vzpostavljamo habitatni tip polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh, saj so se v zadnjih sto letih površine travišč močno zmanjšale,« je ob prikazu tradicionalne košnje, ki ga je ta teden izvedlo Kulturno društvo Nova vas pri Markovcih, povedal direktor tega središča Štefan Čelan.

Zmanjšanje travišč je predvsem posledica intenzifikacije kmetijske rabe na eni strani in opuščanja ekstenzivnih oblik kmetovanja ter zaraščanja kmetijskih površin na drugi.

Za izboljšanje obrečnega ekosistema Drave

Vodilni partner projekta zaDravo je Regionalna razvojna agencija Podravje - Maribor, namenjen pa je izboljšanju stanja dravskega rečnega in obrečnega ekosistema in dviga kakovosti življenja v tem prostoru, tako za ogrožene živalske in rastlinske vrste kot za človeka.

Aktivnosti potekajo že leto in pol in so po besedah vodje projekta Borisa Keuca zelo zahtevne, saj se pri večini aktivnostih partnerji srečujejo z različnimi interesi deležnikov v prostoru. Dodatno zadeve otežuje epidemija covida-19.

Projekt pokriva območje, ki sega od Maribora do Središča ob Dravi. Koordinator projekta na Zavodu za varstvo narave Simon Veberič je pojasnil, da je prav na tem območju reka Drava z obrečnim prostorom prava zakladnica biotske raznovrstnosti in zato eno izmed naravovarstveno najpomembnejših območij v Sloveniji.

V projektu zaDravo, ki se bo izvajal do marca 2023 in se sofinancira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, je med drugim načrtovana vzpostavitev učne poti v Šturmovcih s ciljem ozaveščanja obiskovalcev o ohranjanju travišč.

Vzpostavljen bo tudi informacijski center na Ptuju, medtem ko za informacijski center v Občini Videm partnerji še čakajo na potrditev spremembe vloge na ministrstvu za okolje in prostor, ki so podlaga za izvedbo aktivnosti. Župan Občine Videm Branko Marinič upa na pozitiven odziv, saj imajo v občini dolgoročne načrte na področju varovanja okolja in narave, so še sporočili iz razvojne agencije Podravje - Maribor.

Starejše novice