Slika je simbolična.
Na okrogli mizi za preprečevanje medvrstniškega nasilja in sovražnega govora na spletu, ki je bila v sredo na Ptuju in jo je organiziralo ministrstvo za digitalno preobrazbo, je bilo govora tudi o uporabi mobilne tehnologije med mladimi.

Medvrstniško nasilje in sovražni govor na spletu sta v sodobnem svetu povezana s tehnologijo, predvsem pa z mobilno tehnologijo in uporabo družbenih omrežij. 

Gre za področje, ki močno zaznamuje nove generacije in ki potrebuje še nekaj več razmisleka, opravljenih raziskav ter sistemskih rešitev. Samo tako bomo lahko spoznali, razumeli in preprečevali vplive tehnologije na neželena stanja ter vedenja otrok, mladostnikov pa tudi odraslih.

Spletno nasilje je zelo pogosta oblika medvrstniškega nasilja

Spletno nasilje je novejša oblika nasilja, ki jo tudi težje opazimo in preprečimo, zato se pojavlja vprašanje, kako bi omejili uporabo mobilnih telefonov in drugih ekranov, pri otrocih ter najstnikih, kar bi vplivalo na zmanjšanje spletnega nasilja, posledično pa bi se zmanjšali tudi drugi negativni vplivi.

Nekaj raziskav o škodljivih vplivih in odvisnosti od zaslonov je že bilo narejenih in veliko je strokovnjakov, ki se trenutno s tem ukvarjajo ter se strinjajo, da je uporabo mobilnih telefonov in drugih zaslonov pri otrocih treba omejiti in imeti pod nadzorom, je bilo izpostavljeno na okrogli mizi.

Odgovornost nosimo starši, pa tudi učitelji

Starši so tisti, ki morajo omejiti in nadzorovati uporabo mobilnih telefonov in drugih zaslonov, svojih otrok, pa, vendar ima tukaj svojo vlogo tudi šola, kjer otroci preživijo velik del svojega časa.

Trenutno v Sloveniji nimamo sistemske rešitve, ki bi določala, kako je z uporabo mobilnih telefonov v šoli in bi to na sistemski ravni, z zakonom, prepovedala, ampak se mora s tem soočati vsaka šola posebej.

Ravnatelj Osnovne šole Ormož Aleksander Šterman je dejal, da ima vsak šola svoja pravila, ki so določena v Pravilih šolskega reda. Vsaka šola tako lahko določi, kaj dovoli in česa ne.

»Mi smo v pravilih šolskega reda že pet let nazaj določili, da telefoni niso dovoljeni in pri nas ni težave.«

Povedal je še, da občasno kateri od učencev krši pravilo, vendar za to nosi posledice.

Šterman je razložil takole: »Do lanskega leta smo imeli pravilo, da so bili lahko telefoni v šolskih torbah izklopljeni, vendar so nekateri vseeno nosili telefone po žepih, zato od letos naprej velja, da so šolski telefoni izklopljeni v omaricah in so tam na lastno odgovornost. Razmišljamo tudi o tem, da bi telefone popolnoma ukinili oziroma, da bi staršem to predlagali, ker moraš take zadeve vedno reševati skupaj s starši, v dogovoru.«

Lažje bi bilo, če bi bila rešitev sistemska in enaka za celotno Slovenijo

Na okrogli mizi sta bila prisotna dva ravnatelja. Poleg ravnatelja Osnovne šole Ormož, ki je bil eden od govorcev, je okrogli mizi prisluhnila tudi ravnateljica Osnovne šole Olge Meglič Helena Ocvirk

Oba sta se strinjala, da bi bilo dobrodošlo, da bi uporabo mobilnih telefonov v šolah določalo ministrstvo in da bi bila pravila enaka za vse šole.

Šterman je razložil: »Bi bilo lažje, vendar bi potem morali določiti tudi varovalke, da v primeru, da digitalno opremo uporabljamo v učne namene, da je dovoljeno. To imamo v Ormožu v Pravilih šolskega reda zapisano. Po navodilu učitelja lahko učenci prinesejo k pouku telefon in ga uporabljajo, za namen vzgojno izobraževalnega dela.«

Otroke je treba naučiti pravilne uporabe

Uporaba za zabavo je najbolj škodljiva, je razložil Šterman, in povedal, da je pomembno, da pokažemo otrokom pravilno uporabo ter jih pri uporabi nadziramo. Uporaba tehnologije sama po sebi ni slaba.

»Škodljivo je v današnjem času razmišljati z včerajšnjo logiko. Uporabe, ki otrokom koristi, jih bomo naučili tako, da jim bomo dali telefon in računalnik v izobraževalni namen ter jih naučili, kako naj ju uporabljajo. Enako tudi umetno inteligenco, vendar to ne more trajati cel pouk, to je lahko tudi samo nekaj minut.«

Preverili smo, kako je z uporabo mobilnih telefonov na ptujskih osnovnih šolah

Ker lahko vsaka posamezna šola določa svoja pravila, glede uporabe mobilnih telefonov v šoli in jih zapiše v Pravila šolskega reda, nas je zanimalo, kakšna so ta pravila in ali se pravila med posameznimi ptujskimi osnovnimi šolami med seboj razlikujejo.

Ugotovili smo, da imajo vse ptujske osnovne šole zelo podobna pravila, glede uporabe mobilnih telefonov. Na vseh osnovnih šolah je uporaba mobilnih telefonov prepovedana. 

Večina osnovnih šol na Ptuju ima v svojem pravilniku opredeljeno, da lahko ima učenec zaklenjen mobilni telefon v svoji omarici ali šolski torbi.

Osnovna šola Mladika ima zelo jasno zapisano:

»V šolski stavbi, telovadnicah in vseh površinah, kjer se izvaja pouk, velja popolna prepoved uporabe mobilnih telefonov in drugih digitalnih naprav (izjemoma je dovoljena uporaba po dogovoru in navodilih strokovnega delavca samo zaradi potreb učne ure ali izrednega klicanja staršev ali skrbnikov pod nadzorom strokovnega delavca). Učenci izklopljene mobilne telefone in druge digitalne naprave hranijo v zaklenjeni garderobni omarici ali v šolski torbi. Prinašajo jih na lastno odgovornost. Na organiziranih dejavnostih šole (ekskurzije, šola v naravi, tekmovanja …) veljajo enaka pravila kot v času pouka, in sicer med učenci in strokovnimi delavci v sodelovanju z razredniki. Brez soglasja strokovnih delavcev šole je prepovedano fotografiranje, snemanje in objavljanje nastalih posnetkov.«

Starejše novice