Slika je simbolična.
Občini Hajdina so odobrili pridobitev evropskih sredstev za nekaj manj kot 1,1 milijona evrov vreden projekt.

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko so odobrili evropska sredstva za projekt odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Hajdina. 

Projekt je vreden nekaj manj kot 1,1 milijona evrov, izvajala pa ga bo občina sama. Kohezijski sklad bo prispeval 446 tisoč evrov. 

Občina Hajdina bo z izvedbo projekta poskrbela za ureditev javne infrastrukture odvajanja odpadnih voda v aglomeraciji Hajdoše. 

Gradnja kanalizacije je predvidena v naseljih Slovenja vas, Hajdoše in Skorba

»Boljšega čiščenja odpadne vode bo deležnih dodatnih 336 prebivalcev. Občina bo z naložbo omogočila zmanjšanje izpuščanja škodljivih snovi v vodo,« še dodajajo na Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. 

Starejše novice