Ministrstvo za infrastrukturo je potrdilo, da so kitajski investitorji odstopili od najemne pogodbe za letališko infrastrukturo Letališča Edvarda Rusjana Maribor.

Družba Aerodrom Maribor je 15. januarja 2019 obvestila Ministrstvo za infrastrukturo, da odpoveduje najemno pogodbo za najem letališke infrastrukture, ki sta jo 2. marca 2017 sklenili družbi Aerodrom Maribor kot najemnik in Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, kot najemodajalec.

Kot razlog navajajo, da gre pri sklenjeni najemni pogodbi za družbo Aerodrom Maribor in njene lastnike za izrazito ekonomsko nevzdržen model, Ministrstvo za infrastrukturo pa, po oceni družbe Aerodrom Maribor, ni bilo pripravljeno sprejeti njihovih predlogov za zagotovitev in ureditev medsebojnih odnosov najemnika in najemodajalca, ki se nanašajo na sklenitev vzdržnega in sprejemljivega ekonomskega modela upravljanja letališča Edvarda Rusjana Maribor.

Aerodrom Maribor: Država ni držala obljub

»V skladu s pogodbo bo slednja prenehala po poteku 6-mesečnega odpovednega roka, ko bo letališko infrastrukturo Letališča Edvarda Rusjana Maribor najemnik AM izročil najemodajalcu Republiki Sloveniji, Ministrstvu za infrastrukturo prosto stvari in oseb v posest in upravljanje. Do izteka odpovednega roka bo, v skladu s sklenjeno najemno pogodbo, AM izpolnjeval obveznosti, ki se nanašajo na obratovanje, delovanje in vzdrževanje Letališča Edvarda Rusjana Maribor, po poteku odpovednega roka pa bo navedeno prepuščeno najemodajalcu,« so ob odstopu od najemne pogodbe sporočili iz Aerodroma Maribor.
 
»V preteklih mesecih smo večkrat izpostavili, da najemna pogodba za družbo Aerodrom Maribor in njene lastnike pomeni izrazito ekonomsko nevzdržen model. Kljub temu so do danes poravnane vse najemnine, ki presegajo več kot dva milijona evrov, prav tako pa so bili redno kriti vsi vzdrževalni stroški in stroški upravljanja Letališča. Ključni motiv za sklenitev najemnega razmerja za obstoječo letališko infrastrukturo je bil razvoj letališča, ki bi omogočil medcelinske polete in druge gospodarske dejavnosti na tem območju. Ob sklenitvi predmetne najemne pogodbe je za takšen razvoj obstajal obojestranski interes in v takšnih okoliščinah so bili dogovorjeni tudi pogoji najema, s ciljem čimprej pričeti z nadgradnjo letališča. Te okoliščine so se pomembno spremenile,« svojo plat zgodbe pojasnjuje najemnik letališča. 

Po besedah Aerodroma Maribor so postopki sprejema sprememb prostorskih pogojev in postopki razpisa koncesijskega akta podaljšali vse še sprejemljive časovne načrte, hkrati pa še vedno ni jasno, kdaj se bodo ti postopki zaključili.

»Družba Aerodrom Maribor brez jasnih časovnih okvirov ni pripravljena upravljati z obstoječo infrastrukturo, saj ta ne omogoča ekonomske učinkovitosti. V izogib odpovedi najemne pogodbe smo podali različne predloge za spremembo pogojev, vendar naši predlogi niso bili upoštevani. Ministrstvo je v svojem zadnjem januarskem dopisu opredelilo, da je sprememba obstoječe pogodbe možna le v primeru novega razpisa kar posledično pomeni odpoved obstoječe najemne pogodbe, za kar smo se tudi odločili,« pojasnjujejo.

Kitajski investitorji: To ni umik.

Kot pravijo investitorji, še vedno vidijo izrazit potencial in možnost za razvoj projekta širitve Letališča Edvarda Rusjana Maribor in s tem povezan pozitiven vpliv na severovzhodno regijo Republike Slovenije, zato se iz samega projekta, ki bi temeljil na vzdržnih pogojih ne umikajo: »Pričakujemo, da bomo v prihajajočih mesecih skupaj uspeli vzpostaviti bolj sprejemljiv in dolgoročno vzdržen model upravljanja letališča. Navedeno pa ni in ne bo mogoče brez ustrezne podpore pristojnih ministrstev in pospešene aktivnosti teh pri zagotovitvi pogojev za razvoj.«

»V Slovenijo smo vstopili s primarnim ciljem razvoja letališke infrastrukture v Mariboru in krepitve dolgoročnega sodelovanja med slovenskim in kitajskim gospodarstvom. Za to naložbo imamo zagotovljena ustrezna sredstva. Naše prihodnje odločitve bodo tako povezane z možnostjo uresničitve navedenih temeljnih izhodišč vstopa na slovenski trg,« še poudarjajo.

Na ministrstvu začudeni

Ministrstvo za infrastrukturo pravi, da odločitev družbe Aerodrom Maribor sprejemajo z začudenjem: »Pogodbo so na osnovi javnega poziva podpisali leta 2017, za obdobje 15 let, z jasno določenimi pogoji sodelovanja, pri čemer so napovedovali učinkovito in uspešno delovanje in s tem odlično perspektivo letališča. Manj kot dve leti po podpisu pogodbe so zahtevali državno pomoč, nekaj časa niti niso plačevali obveznosti iz najemne pogodbe, pogosto je bilo v javnosti slišati o njihovih finančnih težavah, kar je daleč od optimističnih napovedi in zavez, ki so jih dajali ob podpisu pogodbe.« 

Sedanje vodstvo Ministrstva za infrastrukturo se je aktivno vključilo v iskanje dolgoročnih rešitev za uspešno rast in razvoj letališča Maribor, zato zavračajo očitke o nepripravljenosti: »Glede morebitnih nerealnih obljub v preteklosti ne moremo sprejemati odgovornosti, prošnjo za dodelitev državne pomoči pa smo zavrnili, ker družba Aerodrom Maribor zanjo ni izpolnjevala zakonsko določenih pogojev. Ministrstvo je večkrat jasno izrazilo pripravljenost za iskanje ustreznih rešitev, vendar je potrebno poiskati takšne, ki bodo najbolj ustrezne za čim širši krog deležnikov, ne zgolj za eno stran. Ob tem opozarjamo, da je obstoječa najemna pogodba zavezujoča za obe strani in je ni mogoče spreminjati.«

Za kakršnekoli spremembe bo potrebno objaviti nov javni razpis, izbrati novega najemnika in z njim skleniti novo pogodbo, v kolikor bo Ministrstvo za Infrastrukturo tovrstno opcijo prepoznalo kot najustreznejšo obliko razvoja Letališča Edvarda Rusjana Maribor, so sporočili iz ministrstva.

Ministrstvo za infrastrukturo bo, kot navajajo, nadaljevalo z aktivnostmi pri iskanju najbolj ustreznega modela razvoja letališča. Postopek za izbor najboljše možnosti za razvoj letališča ter obravnava vloge o zainteresiranosti za vlaganje zasebnih sredstev v javno infrastrukturo na Letališču Edvarda Rusjana Maribor je v teku, prav tako potekajo aktivnosti glede državnega prostorskega načrta za to območje. 

Ministrstvo pričakuje, da bo družba Aerodrom Maribor v skladu z določili najemne pogodbe spoštovala šestmesečni odpovedni rok in v tem času izpolnjevala vse pogodbene obveznosti. Slednji so to tudi obljubili.

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Priimek aktualnega predsednika države?

Starejše novice