Po dolgih letih čakanja, obljub in kazanja s prstom se zdaj zdi, da se zadeve glede ptujske urgence premikajo s svetlobno hitrostjo.

Dobre novice iz ptujske bolnišnice glede urgentnega centra so se kar vrstile. Po dolgih letih čakanja, iskanja sredstev in praznih obljub pa se zdaj zdi, da bo na Ptuju prav kmalu zrasla urgenca. 

Spomnimo. Vlada je 30. junija potrdila finančno konstrukcijo, ki je gradnji urgence na Ptuju prinesla manjkajoča sredstva. 

Tako je lahko bolnišnica izdala javni razpis za izvajalca del. Prijavili so se trije izvajalci, 10. novembra pa se je začel pregled prispelih ponudb. 

Pravočasno so prispele tri ponudbe, za gradnjo so se potegovali Medicoengineering Trzin, Makro 5 Gradnje iz Kopra in Pomgrad iz Murske Sobote. Najugodnejša je bila ponudba Medicoengineeringa.

Manjkal le še nadzornik del ...

Ptujska bolnišnica pa je 2. decembra izdala še eno javno naročilo. Navezovalo se je na gradbeni nadzor nad izvedbo gradbenih, obrtniških in instalacijskih del. 

Gre za izvajalca, ki mora z izvajanjem storitev ob podpisu pogodbe izvajati nadzor še v času trajanja garancijskih rokov dveh let.

Prav tako mora izvajati nadzor nad dobavljeno in montirano medicinsko in splošno opremo, opravlja pa tudi nadzor nad odpravljanjem morebitnih napak. 

A pojavila se je težava. Na razpis se ni prijavil prav noben interesent

Izdali so še eno javno naročilo, a so v bolnišnici razkrili, da ga bodo nekoliko predrugačili. Anica Užmah, direktorica ptujske bolnišnice je za Ptujinfo razkrila, da so spremenili pogoji tehnične in strokovne usposobljenosti ponudnika. 

V tem trenutku je tako aktiven drug razpis za nadzornika del, rok za prijavo pa je 10. januarja 2022.  

Starejše novice