Slika je simbolična.
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je danes objavil javni poziv za dodelitev računalniške opreme v izposojo v letu 2024.

Gre za 10.000 prenosnih računalnikov, ki jih je ministrstvo za digitalno preobrazbo kupilo lani poleti in so namenjeni socialno najšibkejšim.

Na javni poziv za izposojo računalnikov se lahko prijavijo vlagatelji, ki so kot upravičenci do otroškega dodatka uvrščeni v prvi dohodkovni razred ter imajo vsaj enega osnovnošolskega otroka.

Vloge bo mogoče oddati osebno na sedežu sklada ali po pošti od ponedeljka, 22. aprila, od 9. ure dalje. Zadnji dan za oddajo vlog je 22. junij.

Ob tem na skladu svetujejo oddajo vloge s priporočeno pošto v izogib gneči, do katere bi lahko prišlo pri osebni oddaji.

Izbrani bodo tisti vlagatelji, katerih vloge bodo izpolnjevale oba pogoja, in sicer po vrstnem redu prispelih popolnih vlog ter do razdelitve 10.000 prenosnih računalnikov, piše v pozivu, ki ga je sklad danes objavil na svojih spletnih straneh.

Izposoja za dve leti, obdobje se lahko tudi podaljša

Namen javnega poziva je povečanje digitalne vključenosti prebivalstva. Izbrani vlagatelji bodo računalnike prejeli v izposojo za dve leti, to obdobje pa se bo nato lahko na predlog upravičenca podaljšalo. 

V primeru, da bo po poteku obdobja izposoje knjigovodska vrednost računalniške opreme enaka nič, jo bo sklad upravičencu oddal v trajno last.

Medtem ko je izvedba javnega poziva v pristojnosti sklada, pa bo vse nadaljnje aktivnosti v zvezi s prevzemom računalniške opreme vodilo ministrstvo za digitalno preobrazbo. 

Sklad bo tako izbranim vlagateljem skupaj z odločbo o dodelitvi računalnikov posredoval tudi informacije glede roka in načina njihove dobave s strani ministrstva.

Prejemniki računalnikov bodo morali z njimi ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja. Uporabljali jih bodo lahko le za svoje lastne potrebe ter za potrebe svojih družinskih članov in jih ne bodo smeli izročiti v uporabo drugim osebam, še piše v pozivu.

Za 13 tisoč računalnikov odšteli 6,5 milijona evrov

Možnost objave javnega poziva za dodelitev računalnikov se je odprla z uveljavitvijo novele zakona o spodbujanju digitalne vključenosti, ki jo je državni zbor sprejel konec marca. 

Vlada jo je pripravila po tem, ko je 13.000 računalnikov, ki jih je lani poleti kupilo ministrstvo za digitalno preobrazbo in so bili povod za vložitev interpelacije zoper ministrico Emilijo Stojmenovo Duh, obtičalo v skladišču.

Interpelacijo so zoper ministrico vložili poslanci SDS, po mnenju katerih je bil nakup 13.000 računalnikov za 6,5 milijona evrov negospodaren in nesmotern. 

Očitali so ji sum storitve kaznivih dejanj nevestnega dela v službi ter oškodovanja javnih sredstev, davkoplačevalcev in javnih financ. Stojmenova Duh je interpelacijo 28. marca uspešno prestala.

Na ministrstvu so več čas zatrjevali, da so 13.000 računalnikov kupili za tri različne skupine prebivalcev, in sicer za namen brezplačne izposoje ranljivim skupinam prebivalcev, za vrtce in osnovne šole ter za pravne osebe javnega prava, prizadete v poplavah in plazovih.

Komentarji (1)

GRANATA (ni preverjeno)

To je sedaj že Outlet roba, zastarelo...

Starejše novice