Ptuj ima več parkov. Med drugim tudi pri nekdanji vojašnici, za katerega pa sicer - po mnenju mestnega svetnika - ni poskrbljeno.

Mestni svetnik Miha Požgai iz svetniške skupine Lista Andreja Čuša je nedavno podal pobudo, da se na dvorišču ptujske elektro šole uredijo klopi, namestijo novi koši in na splošno uredi park, ki vodi proti mestu. 

Mnenja je tudi, da bi lahko uredili in prebarvali sivo ograjo ob cesti. A parcela ni v občinski lasti. Gre za last ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

Mestna občina Ptuj je svetniku odgovorila, da bodo ponovno pozvali lastnika nepremičnin, torej ministrstvo, in poiskali skupno rešitev za ureditev območja. 

Ureditev parka ni med prioritetami

Za dodatna pojasnila smo se obrnili na lastnika zemljišča, torej šolsko ministrstvo. Pojasnili so, da vsako leto objavijo poziv za izvedbo investicijskega vzdrževanja objektov in opreme za srednje šole. 

Na poziv lahko zavodi prijavijo projekte skladno s svojimi prioritetami. 

»Na ministrstvu se zavedamo, da so potrebe po prenovi ali obnovi posameznih enot in segmentov Šolskega centra Ptuj, katerega enota je Elektro in računalniška šola Ptuj, velike,« priznavajo, a dodajajo, da je obseg odobrenih del odvisen od razpoložljivih sredstev. 

Kaj pa so prioritete? 

Ob tem so dodali, da so prioritete trenutno energetske prenove glavnih srednješolskih stavb na Ptuju. 

Že letos bodo pričeli z izvajanjem energetske prenove stavb Šolskega centra Ptuj, Gimnazije Ptuj in Dijaškega doma Ptuj

Celotna investicija je ocenjena na nekaj več kot pet milijonov evrov. 

Starejše novice