Slika je simbolična.
Po novem morate biti pozorni na nekaj sprememb pri gradnji enostavnih in nezahtevnih objektov.

Ministrstvo za naravne vire in prostor je objavilo Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov, ki določa vsebine in oblike projektne ter druge dokumentacije za gradnjo zahtevnih, manj zahtevnih in nezahtevnih objektov.

Veljati začne s 25. marcem 2023.

Med novostmi so pravila pri pridobivanju gradbenega dovoljenja in imenovanju nadzornika pri gradnji nezahtevnih objektov

V pravilniku so med drugim navedene zahteve za dokumentacijo, ki mora spremljati gradnjo teh objektov, priložiti pa jo je treba na pristojno upravno enoto.

Vpliv gradnje na sosednje objekte in neposredno okolico

Pravilnik pri pripravi dokumentacije za nezahtevne objekte bistvenih sprememb sicer ne prinaša, vsebuje pa nove obrazce, na katerih se odda zahteva za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahteven objekt.

Poleg osnovnih podatkov o investitorju in parceli je potrebno navesti tudi podatke o tem, ali bo načrtovani objekt priključen na komunalno infrastrukturo in katero.

Investitor mora navesti vpliv gradnje na sosednje objekte in ali gre za rekonstrukcijo, prizidavo ali spremembo namembnosti obstoječega objekta.

Dokumentacija za izdano gradbeno dovoljenje mora med drugim vsebovati tudi opis vplivov gradnje (hrup, prašenje, osvetlitev) na neposredno okolico in opis vplivov na okolico.

Sestavni del dokumentacije so tudi skice, ki so v že pripravljeno mrežo lahko vrisane z roko, prikazovati pa morajo tloris, značilen prerez in pogled na oblikovanje terena.

Največja sprememba pri gradnji nezahtevnih objektov je imenovanje nadzornika

Vse, ki se bodo lotili gradnje nezahtevnega objekta, čaka največja sprememba pri imenovanju nadzornika gradnje.

V primeru, da nezahteven objekt gradite sami, je potrebno imenovanje nadzornika. Če pa gradnjo nezahtevanega objekta izvaja izvajalec, imenovanje nadzornika ni obvezno.

Pri gradnji nezahtevnega objekta je potrebno najmanj osem dni pred začetkom gradnje vložiti tudi prijavo začetka gradnje.

Tudi gradnjo enostavnega projekta morate prijaviti - na občino

Enostavni objekti se lahko gradijo brez gradbenega dovoljenja, novost pa je, da je po novem potrebno gradnjo enostavnega objekta prijaviti na občini

To pomeni tudi pri gradnji nadstreškov, rastlinjakov, drvarnic ...

V prijavi začetka gradnje enostavnega objekta je potrebno vpisati naziv gradnje, zunanje mere objekta, bruto tlorisno površino in odmike od sosednjih zemljišč.

Komentarji (1)

G.Golob premier (ni preverjeno)

Gibanje svobode v parlamentu oziroma mi v naši stranki potrebujemo višje plače.Z plačo nekaj tisoč skromnih eurov na mesec ne moremo preživeti naših navad življenja,ker nismo zahojeni kmetje in vemo kako se mora živeti.
Marsikaj se še bo dvigovalo ter spreminjal zakon,ker vidimo,da folk ima denar tako,da se bodo cene vseh derivatov še zviševale sproti in ni pomembno mnenje kretenov kateri lapajo v prazno.
Volili ste me in se z tem strinjali tako,da zaprite gobce,če pa komu kaj ne odgovarja se pa naj preseli v drugo državo ali oglasi pri meni,da ga sfockam okrog ušes kot bika kar tudi je.
Lep pozdrav od vašega G.Goloba vladarja svobode in pravice.

Starejše novice