Foto: Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj, Facebook
Pomemben dan za ptujsko bolnišnico. Končno bo tudi Ptuj pridobil urgentni center.

Desetletja truda, želja in preprek, a le še malo in prva lopata bo zapičena. 7. februarja je minister za zdravje Janez Poklukar podpisal pogodbo za izgradnjo ptujskega urgentnega centra z izbranim ponudnikom Medicoengineering

Skupna ocenjena vrednost investicijskega projekta znaša več kot 6,5 milijona evrov z davkom na dodano.

»Z izgradnjo urgentnega centra bodo omogočeni sodobni pogoji za izvajanje službe nujne medicinske pomoči. Pacientom bo tako zagotovljena zdravstvena obravnava na enem mestu, bistveno pa se bodo izboljšale možnosti diagnostične in terapevtske obravnave,« so ob podpisu izpostavili na ministrstvu za zdravje.

Kdo bo investicijo plačal? 

Prejeli so tri ponudbe in najcenejše je bilo trzinsko podjetje Medicoenginering. Odločitev o oddaji javnega naročila je bila sprejeta 20. decembra.

Država bo iz proračuna zagotovila 3,43 milijona evrov, skoraj milijon še iz naslova prodaje štirih zemljišč, dvanajstih stanovanj in garaže na območju bolnišnice.

Ob tem bo bolnišnica sama dodala 1,55 milijona evrov, že nekaj časa pa na začetek gradnje čaka tudi 300.000 evrov s strani občin Spodnjega Podravja in približno enaka vsota donacij regijskih podjetij.

Danes dan D

Birokracija je urejena, preprek pred gradnjo pa več ni. 

»Danes je dan D za bolnišnico Ptuj,« je danes bolnišnica zapisali na družbeno omrežje Facebook. 

Bolnišnica je z izbranim izvajalcem Medicoengineering podpisala pogodbo za gradnjo urgentnega centra. 

Prve lopate bodo zapičene prav kmalu. 

Starejše novice