Uprava ptujskega vrtca se je naposled preselila v enoto vrtca. Tako bodo bližje svojim enotam, znebili pa so se tudi drage najemnine.

Uprava Vrtca Ptuj se je preselila enoto Narcisa na Raičevi ulici 12. Za to so se odločili zaradi gospodarnega ravnanja s proračunskim denarjem, saj je uprava delovala v najetih zasebnih prostorih. 

To pa ni edini razlog. Uprava vrtca je zdaj bližje šestim enotam in bo tako neposredno povezana z dejavnostjo. 

Uprava vrtca se je z začetkom tega tedna preselila v pretežni pritlični del objekta. Vhod v upravo bo potekal preko obstoječega gospodarskega vhoda in bo ločen od glavnega vhoda, ki je namenjen vstopu otrok v vrtec. 

Dela je izvajalo podjetje Lipa Lenart, ki je z deli pričelo januarja 2022, zaključena pa so bila konec maja. Skupna vrednost investicije je znašala 282.671,93 evrov. 

»Novi prostori so dolgoročna pridobitev, saj bomo sedaj bližje našim enotam in otrokom, prav tako zaposlenim in staršem,« je zadovoljna ravnateljica Vrtca Ptuj Mateja Lobenwein. 

»Seveda še imamo veliko za postoriti, ampak ne glede na vse, mislim, da je to tisti prvi korak, da je pravi korak in da je tudi simbolika v tem - neki nov začetek, nova pridobitev,« je zadovoljstvo delila županja Ptuja Nuška Gajšek

V te prenovljene prostore pa se je sicer preselila celotna uprava. Vodstvo, računovodje, organizator zdravstveno higienskega režima, organizator prehrane, pomočnici ravnateljice, svetovalna služba, tajništvo in ravnateljice - vse te pisarne zdaj zasedajo pritličje vrtca na Raičevi. 

Najprej uprava, nato prenove po korakih

Nuška Gajšek je dodala, da so se obnove lotili celovito, a bo ta potekala po fazah, postopoma, kakor bodo dopuščala finančna sredstva. 

V sklopu gradbenih del pa so se sicer izvedla rušitvena dela, v pritličnem delu so odstranili stavbno pohištvo, nenosilne opečne stene, tlake. Odstranili so skoraj vso zunanje stavbno pohištvo, razen obstoječih vhodnih vrat in evakuacijskih vrat v pritlični igralnici. 

V sklopu zidarskih del se je izvedlo popravilo špalet pri vgradnji novih oken in vrat. 

V sklopu obrtniških del se je izvedla menjava oken in varnostnih rešetk. Menjala so se zunanja vrata, notranja vrata in uredila steklena nadsvetloba na predelnih stenah. Prav tako se je v pisarnah izvedla vinilna talna obloga, v skupnih prostorih in sanitarijah keramika. Celotno pritličje se je v zaključni fazi prepleskalo v celoti.

V sklopu inštalacijskih del se je uredila notranja vodovodna instalacija, notranja vertikalna in horizontalna odtočna kanalizacija, namestilo se je nekaj novih radiatorjev v prostorih, kjer jih ni bilo, stari obstoječi radiatorji so se prepleskali. Izvedle so se tudi nove elektro instalacije v celotnem pritličju. 

Starejše novice