Slika je simbolična (vir: Mestna občina Ptuj).
Ptujska občina je objavila razpis za dražbo zazidljivih parcel, katerih izklicne cene se gibljejo med 31 in 35 tisoč evrov.

Na dražbo so postavili tri sklope nepozidanih stavbnih zemljišč na Ptuju. Nahajajo se na območju stanovanjskih površin Breg - Turnišče.

  • Sklop 1: Nepozidano stavbno zemljišče 3453/1, površine 857 kvadratnih metrov, po izklicni ceni 34.280,00 evrov.
  • Sklop 2: Nepozidani stavbni zemljišči 3453/2 in 3453/3, skupne površine 864 kvadratnih metrov, po izklicni ceni 31.104,00 evrov.
  • Sklop 3: Nepozidano stavbno zemljišče 3449/1, površine 945 kvadratnih metrov, po izklicni ceni 34.020,00 evrov.

Nepremičnine, dostopne iz asfaltirane javne ceste so podolgovate oblike in v naravi predstavljajo travnate površine. Zemljišča so ravna, v bližini se nahaja dostop do avtoceste Ptuj – Maribor.

Območje je namenjeno gradnji stanovanjskih objektov, objektov za občasno ali stalno bivanje ostarelih oseb, otrok, študentov in drugih socialnih skupin in varstvo otrok ter gradnji nestanovanjskih objektov in gradbeno inženirskih objektov, če so ti namenjeni dopustnim dejavnostim v območju ter enostavnim in nezahtevnim objektom za lastno rabo.

Zemljišča so komunalno opremljena, komunalna infrastruktura (kanalizacija, vodovod, elektrovod in komunikacije) poteka tik ob zemljišču. 

Javne dražbe bodo julija

Rok za vplačilo varščin je 4. julij 2022, javne dražbe za predmetne nepremičnine pa bodo potekale 7. julija, v veliki sejni sobi, soba 8 (1. nadstropje) Mestne občine Ptuj.

Najnižji znesek višanja je 500 evrov. 

Vsaka parcela se bo dražila posebej. Dražba za sklop 1 se bo pričela ob 9.00, za sklop 2 ob 10.00, in za sklop 3 ob 11.00.

Starejše novice