V Črncih pri Apačah Meinlov grad še vedno propada in je v zelo slabem stanju. Porušeni so stropi in ostrešje, omet odpada, voda zamaka v objekt na več mestih, vendar je ustrezna sanacija še mogoča.

Ob nedavnem vladnem obisku Pomurja je župan občine Apače Andrej Steyer z ministrom za kulturo Vaskom Simonitijem priložnost izkoristil za iskanje rešitev za vzdrževanje in obnovo kulturnih spomenikov. 

»Dvorec Freudenau oziroma Meinlov grad nam že predolgo propada. Vsak dan v takem stanju je odveč in bo potrebno v kratkem času zagotoviti investitorja ali vir financiranja, zato je občina aktivna v smeri priprave osnov za čimprejšnjo realizacijo prenove, v smeri in obliki, ki si jo naš dvorec zasluži. 

Glede na to, da gre za pomembno dediščino našega kraja in smo na dvorec močno navezani, sem prepričan, da bomo prej ali slej rešitev tudi našli,« za Sobotainfo pravi Steyer. 

Želijo si, da bi se dvorcu povrnila prvotna oblika

Z ministrom sta po Steyerjevih besedah premlevala možnosti virov za sofinanciranje obnove, predvsem pa o reševanju problematike večlastniškega stanja na celotnem zavarovanem območju dvorca. 

»Namen in velika želja je, da se dvorcu povrne prvotna oblika, vključno z velikimi parkovnimi površinami, ki so se razprostirale na severno stran,« dodaja župan.

Sicer pa sta z ministrom govorila tudi o drugih objektih kulturne dediščine v občini, posebej o kužnih znamenjih, ki so prav tako potrebna obnov in posebne pozornosti.

Natančne ocene za investicijo še ni

Za vsak načrt je najprej potrebno izdelati projektne pogoje, ki jih bodo v kratkem pridobili od Zavoda za varstvo kulturne dediščine, in konzervatorski načrt, ki ga za dvorec še ni, nakar lahko sledi natančno projektiranje.

Odvisno je vse od tega, kdo bo prenovo financiral in kakšne vsebine bodo v dvorec umestili, zato natančne ocene za investicijo še ni.

»Zaenkrat obstaja več idejnih arhitekturnih rešitev, ena lepših vsekakor magistrsko delo domačina Matjaža Rožca,« poudarja Steyer.

Premlevajo več variant

Na vprašanje, ali bi v prenovljenem gradu bila predvidena tudi gostinska ponudba, Steyer pove, da je še preuranjeno govoriti o vsebinah, premlevajo več variant.

Vsekakor pa je gostinska ponudba ena od verjetnejših delov vsebine.

Pestra zgodovina gradu

Spomnimo, grad je imel skozi zgodovino sicer več imen in lastnikov, pred tem naj bi na mestu gradu stal strelski dvorec, današnja baročna podoba s posestvom pa izvira iz 17. stoletja.

Njegova posebnost je okrogel rimski relief iz 2. stoletja, ki predstavlja objeta zakonca, za obzidjem pa se je nekoč raztezal francoski park z eksotičnimi drevesi in sadnim drevjem.

Dunajski veletrgovec s kavo Julius Meinl je postal lastnik gradu v začetku 20. stoletja in ga je imel v svoji lasti vse do leta 1941. Takrat so dvorec zasedli Nemci, Meinl pa je z ženo židovskega porekla zapustil posestvo. Po vojni je dvorec postal last Jugoslavije, kasneje pa je bil v njem kmetijski kombinat.  

Starejše novice