Ptujsko območje ima veliko nedelujočih hidrantov, ki pa lahko predstavljajo tudi nevarnost ob morebitnem požaru. Taki so načrti za popravila.

Milan Klemenc, sicer član svetniške skupine DeSUS, je nedavno podal svetniško pobudo glede nedelujočih hidrantov. 

»Podajam pobudo, da Komunalno podjetje Ptuj pojasni, v kakšnem času ima namen sanirati nedelujoče hidrante,« se je glasila pobuda Klemenca. 

Na občini so za Ptujinfo potrdili, da je na območju ptujske občine veliko nedelujočih hidrantov, nekaj je tudi takih, ki nimajo ustreznega dotoka. Na Ptuju je do takega stanja prišlo zaradi nezglednega vzdrževanja. 

»Pri popravilu hidrantov sledimo ocenam ogroženosti, tako da najprej popravimo hidrante, ki zagotavljajo požarno varnost več objektov in požarno varnost bolj ogroženih objektov, pri čemer moramo upoštevati tudi gostoto in razporeditev hidrantov na terenu,« so na občini odgovorili glede načrta popravil hidrantov.

Janko Širec, direktor ptujske komunale, pojasnjuje, da je zmeraj več hidrantov, ki so dotrajani tako, da jih ni več moč popraviti. Vsi ti se financirajo iz občinskih proračunov. 

Seznam nedelujočih hidrantov pripravljen, sredstev pa ni

Komunalno podjetje Ptuj sicer vsako leto pripravi seznam nedelujočih hidrantov. Direktor ptujske komunale dodaja, da vsako leto pregledajo hidrantno omrežje in nato na vse občine v upravljanju pošljejo seznam pregledanih hidrantov in stanje teh. 

»Problem ni toliko v strategiji, ampak v tem, da nimamo zadostnih sredstev za popravilo in vzdrževanje celotne mreže hidrantov,« so glede nadaljnjih popravil za Ptujinfo povedali na ptujski občini.

Na občini dodajajo, da bodo vsako leto zagotovili del sredstev, prioritetne zamenjave pa bodo usklajevali z gasilskimi društvi. Za dokončno realizacijo zamenjav ali popravil pa bodo pripravili petletni načrt. 

Na območju Ptuja je 746 pregledanih hidrantov, od tega pa je nedelujočih 201. 

Ptuj po za nove moral odšteti veliko, najbolje za hidrante skrbijo v Markovcih

Komunalno podjetje Ptuj vsako leto, kot koncesionar za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne oskrbe s pitno vodo, pregleda stanje hidrantov vseh občin v upravljanju. 

Lastnice te infrastrukture so občine, ki morajo morebitna popravila ali menjave financirati. 

Komunalno podjetje Ptuj je tako letos pripravilo seznam nedelujočih hidrantov za 19 občin. Glede na številke pa za svoje omrežje še najbolje skrbijo Markovci. 

V Cerkvenjaku je pregledanih hidrantov 90, od tega nedelujočih petnajst, v Cirkulanah pa pregledanih 88, nedelujočih pa 12. 

Destrnik ima 111 hidrante, nedelujočih 45, v Dornavi je 97 hidrantov, nedelujočih šest, v Gorišnici pa je hidrantov 201, nedelujočih pa 57. 

Hajdina ima 167 hidrantov, nedelujočih je 27, Juršinci imajo 119 hidrantov, nedelujočih je 30, Kidričevo ima 175 hidrantov, nedelujočih je 33. Tudi v Majšperku je 33 nedelujočih hidrantov, skupno jih pa imajo 183. 

Markovci imajo še najboljše številke glede skrbi za hidrante. Imajo jih kar 239, nedelujočih pa le pet. 

V Podlehniku imajo 115 hidrantov, nedelujočih je deset. Starše imajo 166 hidrantov, nedelujočih je 17, Sveti Andraž v Slovenskih goricah ima 34 hidrantov, od tega nedelujočih sedem. 

Sveta Trojica v Slovenskih goricah ima 32 hidrantov, popraviti pa morajo tri, kar pomeni, da bo od vseh omenjenih občin prav ta za popravila ali menjave zapravila najmanj. 

V Trnovski vasi imajo 39 hidrantov, nedelujočih je 15. Videm ima kar 278 hidrantov, od tega je nedelujočih 68, Zavrč jih ima 56, nedelujočih je 22, Žetale pa jih imajo 59, nedelujočih je 18. 

Starejše novice