Odkar je tržnico zasedlo drsališče, so se morale preseliti tudi branjevke. Nekaterim pa je tako celo bolj všeč.

Drsališče je letos, kot smo sicer vajeni, zasedlo območje ptujske tržnice. To bo morda celo odprto še do konca počitnic, kar pomeni, da so se za več mesecev preselile tudi branjevke. 

Marti Tušek, mestni svetnici iz vrst DeSUS, pa je tako celo bolj povšeči.

Preimenovanje tržnice in preoblikovanje v prireditveni prostor

Tušek je dejala, da so bile stojnice branjevk prestavljene na Novi trg pred zaprti gostinski lokal Perutnine Ptuj, kar ji je všeč. 

V sklopu pobude je predlagala tri točke. Želi si, da se naj tržnica preimenuje in preoblikuje v prireditveni prostor, želi, da stojnice prestavijo na Novi trg in da se na stojnice dodajo fiksno pritrjeni zabojniki, ki bi branjevkam služili kot shramba osebnih stvari v času, ko tržijo. 

Tržnica mora biti urejena z vsemi veljavnimi predpisi

Na pobudo Marte Tušek pa je že odgovorila tudi ptujska občina. Pojasnili so, da se prodaja na tržnicah vrši kot ena od oblik prodaje zunaj prodajaln - to pomeni, da brez izrecno določenih pravil ne gre. 

Tržnica mora imeti tržni red, ki ga določi upravljalec. V odloku iz leta 2013, ko so potrdili tržni red za ptujsko tržnico, pa je navedeno, da je tržni prostor sedanja mestna tržnica. 

Ta tudi ustreza vsem pogojem opravljanja prodaje blaga zunaj prodajaln. 

Dodajajo, da so vse druge lokacije, tako tudi Novi trg, le nadomestne oziroma začasne lokacije, ki se lahko uporabijo v primeru prireditev ali drugih dogodkov na mestni tržnici. 

»V primeru, da se bo v prihodnosti prostor mestne tržnice opredelil in namenil samo prireditvenemu prostoru, bo potrebno za tržnično dejavnost poiskati drug primeren prostor in ga urediti v skladu z vsemi veljavnimi predpisi,« so še dodali na občini. 

Branjevke zabojnike že imajo, po potrebi jih lahko naročijo več 

Tušek pa je izpostavila še potrebo po fiksnih zabojnikih, kamor si lahko branjevke shranjujejo osebne reči. 

Iz občine so odgovorili, da so bili naročeni in dobavljeni štirje fiksni zabojniki, ki so zmontirani pod pulte v pokritem delu tržnice. Po podatkih koncesionarja ti zabojniki zadostujejo potrebam. 

Na občini pa so dodali še, da v kolikor se bo zanimanje za zabojnike povečalo, bodo naročili še takih, ki se bodo montirali za pokriti del tržnice. 

Zabojnikov pa ne bodo nameščali na zložljive stojnice, saj bi te tako izgubile svojo funkcionalnost. 

Starejše novice