Ptujski mestni svet je na zadnji seji obravnaval poročilo o polletni realizaciji proračuna mestne občine.

Prihodki so v prvih šestih mesecih znašali 11,2 milijona evrov in so presegli odhodke za 152.642,06 evrov. Svetniki so s sprejetjem večine sklepov omogočili začetek prodaje več mestnih nepremičnin, poslovnih prostorov in stanovanj, ob tem pa jih je mestna uprava seznanila tudi z vzpostavitvijo zavetišča za brezdomce ter prizadevanji za čim hitrejšo umestitev južne obvoznice v prostor.

Prihodki in odhodki v prvem poletju pod načrtovanimi

»Mestna občina Ptuj je v prvem polletju realizirala za skoraj milijon evrov več prihodkov kot pa v lanskem letu. Prihodki in odhodki so v prvem poletju pod načrtovanimi, razlog za to pa je nižji obseg transfernih prihodkov za investicije v ključne razvojne projekte. Mestna uprava načrtuje njihovo pospešeno realizacijo v drugi polovici leta. Pred sejo se je s polletnim poročilom seznanil tudi Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj, ki ga je ocenil kot primernega,« je sporočila Barbara Ferčič iz kabineta ptujskega župana.

»Gre za pomemben proces iz dveh vidikov«

Pomemben del proračuna za leto 2018, ki ga je sprejel in potrdil mestni svet, predstavlja tudi predvidena prodaja zemljišč in nepremičnin v lasti mestne občine. S prodajo omenjenih zemljišč in nepremičnin lahko občina pridobi finančna sredstva, na drugi pa zagotovi možnosti za nove naložbe in nova delovna mesta.

Župan Miran Senčar je povedal: »Da bi lahko aktivirali prostorske potenciale mesta, smo s proračunom sprejeli program razpolaganja s stavbnimi zemljišči. Gre za pomemben proces iz dveh vidikov. Prvič, ker s tem omogočamo razvoj mesta, nove dejavnosti, nove naložbe, drugič pa, ker s tem ustvarjamo prihodke, brez katerih mestnega proračuna ni mogoče realizirati v načrtovanem in sprejetem obsegu.«

S prodajo nepremičnin občina ustvarja prihodke, ki jih bo namenila za financiranje razvojnih projektov, med drugim tudi lastne udeležbe v evropskih projektih, ki Ptuju prinašajo 22 milijonov evrov razvojnega denarja.

Korak v reševanju problema brezdomstva

Mestna občina Ptuj je na Zadružnem trgu 14 uredila Dnevni center in zavetišče za brezdomne osebe, imenovan Kamra. Gre za naslednji korak v reševanju problema brezdomstva, na katerega so opozarjali tako v Centru za socialno delo kot tudi v Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča in Zdravstvenem domu. Ključni cilj je zagotavljanje varne prenočitve brezdomnim osebam, ki jim bo ob tem v stanovanju na voljo tudi dnevni center s pomočjo pri ponovni aktivaciji in vključitvi v družbi. Zavetišče bo delovalo 365 dni na leto. Dnevni center za brezdomne bo zaživel v juliju, namestitveni del pa v avgustu letos. Program Zavetišča in dnevnega centra za brezdomce bo zagotavljalo Društvo za razvoj in izvajanje programov pomoči Ars Vitae, vodja programa je Amadeja Kokot.

Župan je ob informaciji o programu dejal: »Ptuj je mesto, ki je vedno znalo prisluhniti in ponuditi pomoč ljudem v stiski. Pomembno je, da se tega zavedamo in da takšni ostanemo. Kot skupnost moramo zagotoviti mehanizme, s katerimi bomo tistim, ki so, ki so se znašli v težki situaciji, pomagali, da se postavijo na noge in reintegrirajo v družbo.«

Župan je pozval k enotnosti

Župan je mestne svetnike seznanil tudi z dogajanji okrog ptujske obvoznice in predstavil razloge za podpis dogovora o začasni priključitvi ceste Ormož–Ptuj na obstoječo cesto skozi Spuhljo. Dogovor vsebuje jasno usmeritev, da se ta cesta nadaljuje po južni varianti do priključitve na avtocesto, kar pomeni, da tudi ministrstvo za infrastrukturo priznava, da je južna obvoznica edina ekonomsko smiselna in izvedljiva trasa.

Župan je pozval k enotnosti: »Le tako je mogoče doseči uspeh v Ljubljani. Da bi čim prej prišlo do realizacije tega projekta in dogovora z državo o času izvedbe, je potrebno enotno sodelovanje občanov, civilne iniciative ter lokalne oblasti.«
 

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Kakšne barve je sonce?

Starejše novice