Vir: Mestna občina Maribor
Mariborska občina je razpisala dražbo nepremičnin. Na dražbi lahko kupite več zemljišč s pripadajočimi stavbami, pa tudi prostorni atelje. Kje točno se nahajajo nepremičnine in kakšne so cene?

Mestna občina Maribor je na svoji spletni strani objavila javni razpis dražbe, v sklopu katere bo skušala prodati več nepremičnin v njeni lasti. 

In sicer bo skušala prodati dve zemljišči s pripadajočimi stavbami, solastniški delež do polovice od celote zemljišča s stavbo ter prostor za opravljanje storitev oziroma atelje.

Prvo zemljišče s stavbama je ob Strossmayerjevi ulici, drugo na Wilsonovi ulici, tretje pa v Malečniku na naslovu Metava 9. Ne nazadnje pa je atelje na Maistrovi ulici v Mariboru.

Posamezniki se lahko na dražbo prijavijo do četrtka, 21. marca, dražba pa bo potekala nekaj dni kasneje, v torek, 26. marca. Vendar za kakšne nepremičnine sploh gre?

Zemljišče s stavbama brez naslova

Kot prvo bo Mestna občina Maribor na dražbi konec marca prodajala zemljišče s stavbama brez naslova ob Strossmayerjevi ulici v Mariboru, pri čemer parcela obsega 336 kvadratnih metrov.

Na zemljišču se nahajata dve stavbi. Prva po podatkih obsega 186 kvadratnih metrov in je trenutno v uporabi kot poslovni prostor, a je v postopku izpraznitve. Pri drugi stavbi pa gre za pomožni kmetijski del stavbe, ki predstavlja garažo oziroma skladišče. 

Izklicna vrednost nepremičnin je 228 tisoč evrov.

Vir: Mestna občina Maribor

Zemljišči s stavbama na Wilsonovi ulici

Na dražbi pa sta se znašli še zemljišči s pripadajočima stavbama na naslovu Wilsonova ulica 9. Prva parcela obsega 19, druga pa 231 kvadratnih metrov.

Na enem izmed zemljišč se nahajata stanovanjska in nestanovanjska stavba, gre za hišo in garažo.

Stanovanjska obsega 162 kvadratnih metrov, nestanovanjska stavba pa obsega 26 kvadratnih metrov. Izhodiščna cena nepremičnin znaša 118 tisoč evrov.

Vir: Mestna občina Maribor

Solastniški delež zemljišča s hišo

Predmet prodaje bo tudi solastniški delež do polovice od celote zemljišča s stavbo v Metavi v Malečniku, ki skupaj meri 931 kvadratnih metrov.

Na zemljišču stoji enostanovanjska stavba z naslovom Metava 9, katere skupna površina pa znaša 115 kvadratnih metrov. Stavba je bila zgrajena leta 1971 in ni vpisana v kataster stavb.

Kaj pa cena? Izhodiščna cena za solastniški delež do polovice je 13.500 evrov.

Vir: Mestna občina Maribor

Naprodaj tudi atelje

Atelje, ki je v lasti Mestne občine Maribor in bo ponujen na dražbi, se nahaja na Maistrovi ulici. Gre za atelje na naslovu Maistrova ulica 1 in meri 167,2 kvadratnega metra.

Atelje je nezaseden, prodaja pa se po izklicni ceni 172 tisoč evrov.

Vir: Mestna občina Maribor

Dražba bo potekala 26. marca

Na elektronsko javno dražbo lahko kot dražitelji pristopijo posamezniki, ki bodo najkasneje do četrtka, 21. marca, na tem spletnem naslovu oddali popolno prijavo.

Dražitelj mora prijavi obvezno pripeti kopijo potrdila o plačilu varščine v višini deset odstotkov od navedene izklicne vrednosti.

Dražba bo potekala na zgoraj navedenem spletnem naslovu, in sicer 26. marca.

Vse informacije o pogojih za sodelovanje na elektronski javni dražbi najdete na spletni strani Mestne občine Maribor.

Starejše novice