Slika je simbolična.
Inštitut 8. marec je začel z zbiranjem podpisov za redefinicijo kaznivih dejanj posilstva in spolnega nasilja po modelu »ja pomeni ja«. Trenutna ureditev spolnega nasilja in posilstva je namreč zastarela in družbeno nesprejemljiva.

Slovensko pravosodno ministrstvo pripravlja spremembe kazenskega zakonika v delu, kjer je opredeljeno posilstvo. Trenutni predlog ministrstva pa ne dosega sodobnih standardov zaščite žrtve, kot jih imajo že številne države po Evropi.

Slovenski kazenski zakonik dejanje posilstva namreč dojema kot kaznivo samo, če so uporabljeni nasilje, grožnje ali prisila. Taka zakonska opredelitev je znana kot model prisile, ki krši mednarodno pravo, je škodljiv za žrtve in povsem zastarel.

Ministrstvo za pravosodje se odvrača od modela prisile in je pripravilo nadgradnjo, ki jo imenuje model veta oziroma »ne pomeni ne«. To konkretno pomeni, da mora žrtev posilstva oziroma spolnega napada aktivno izraziti nasprotovanje.

Vendar, zakaj predlog ministrstva ni v redu? Ker nas ne sme zanimati, ali je oseba rekla »ne«, temveč, ali je rekla »da«. To bi dosegli z uveljavitvijo modela »ja pomeni ja«, kar pomeni, da se vsaka oseba sama odloči, ali je pripravljena na in si želi spolni odnos.

Če ni privolila aktivno in svobodno, z besedami ali dejanji, je tak spolni odnos posilstvo.

Korak v pravo smer, a ureditev še vedno zastarela

Prav tako model »ne pomeni ne« ne zahteva fizične ali psihične sile na strani storilca in upošteva voljo vseh udeleženih oseb, sicer je korak v pravo smer od trenutne ureditve, a ne zajema situacij, ko žrtev zaradi psihofizičnega stanja, v katerem je, nesoglasja ne more izraziti in prav tako ne more oblikovati pravno upoštevne volje.

Takšen model je pomanjkljiv na konceptualni ravni, saj še vedno predpostavlja, da smo vsi ves čas pripravljeni na spolna dejanja in na voljo za poseg v našo intimo, vse do trenutka, ko rečemo ne.

V resnici je ravno obratno, saj nihče ne sme posegati v našo telesno in osebno celovitost, razen če ima našo osebno, svobodno privolitev.

Sodni postopek, ki je za preživele spolnega nasilja zelo težek, še naprej nesorazmerno breme nalaga žrtvam. Slednje morajo dokazovati, da so se upirale in kako zelo so se upirale.

V modelu »ja pomeni ja« pa mora obdolženec posilstva pojasniti, kako je pridobil soglasje in zakaj je verjel, da je druga oseba privolila.

Oprostili storilca, ki je spolno občeval s spečo žrtvijo

Podobno poudarjajo tudi v Inštitutu 8. marec, v katerem pravijo, da je trenutna ureditev spolnega nasilja in posilstva v Kazenskem zakoniku zastarela in družbeno nesprejemljiva.

»Ustrezna pravna ureditev kaže na nivo pozornosti, ki ga tem vprašanjem namenja zakonodajalec, pa tudi družba. Dejstvu, da je trenutna pravna ureditev neustrezna, botruje tudi tišina, ki največkrat spremlja spolno nasilje,« izpostavljajo v inštitutu.

Zato so leta 2018 v Sloveniji zagnali akcijo #jaztudi, v okviru katere še danes zbirajo anonimna pričevanja o spolnem nasilju in spolni zlorabi.

Po sodbi koprskega višjega sodišča, ki je kaznivega dejanja posilstva oprostilo storilca, ki je spolno občeval z žrtvijo, ki je spala, in zato ni uporabil sile, so sprožili tudi peticijo z zahtevo po redefiniciji kaznivega dejanja posilstva. Peticija je prejela več kot 6.000 podpisov.

»Sledilo je usklajevanje z Ministrstvom za pravosodje, a od zime 2019 konkretnih zakonodajnih sprememb nismo videli. Menimo, da nivo pozornosti ministrstva na področju spolnega nasilja ni dovoljšen,« dodajajo v Inštitutu 8. marec.

Pričelo se je zbiranje 5000 podpisov

Prav zato želijo najprej dokazati, da trenutna ureditev ni ne kakovostna ne družbeno sprejemljiva. Zato so se odločili zbrati vsaj 5000 podpisov podpore predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah kazenskega zakonika na področju posilstva in spolnega nasilja.

»Med zakonodajnim postopkom bo možno naš predlog zakona seveda še spremeniti z amandmaji, prav tako smo prepričani, da bo pri tem aktivno sodelovala tudi kazenskopravna stroka. A vendar, kot je nedavno ob razkritju spolnega nadlegovanja na akademiji dejala igralka Mia Skrbinac, gre pri sistemskih spremembah za maraton. Skrajni čas je, da ga začnemo teči. In to skupaj,« poudarjajo v Inštitutu 8. marec.

Podpis lahko prispevate osebno ali elektronsko

Ta teden so tako v inštitutu pričeli z zbiranjem 5000 podpisov, ki jih potrebujejo, da lahko v državni zbor vložijo predlog spremembe zakonske definicije posilstva in spolnega nasilja po modelu »samo ja pomeni ja«. Pri tem še poudarjajo, da se upoštevajo samo podpisi, ki so overjeni.

Overjen podpis lahko oddate na dva načina:

  • Osebno na upravni enoti: na obrazcu, ki je dostopen na spletni strani www.samojapomenija.si in na vsaki upravni enoti. Najprej izpolnite zahtevane podatke, kjer mora biti vse izpolnjeno z velikimi tiskanimi črkami in podpisano v prisotnosti uradne osebe na eni izmed upravnih enot v času poslovnega časa. Nato morate nujno poskrbeti, da obrazec tudi fizično pride do Inštituta 8. marec. Pošljete jim ga lahko po pošti ali pa jim ga dostavite osebno. Šele tako bo vaš glas štel.
  • Z elektronskim podpisom: vsak z digitalnim certifikatom ali SMS pass lahko svoj podpis odda tudi prek spletnega portala e-uprave. Podrobna navodila in direktna spletna povezava so dostopni na omenjeni spletni strani.

Obrazec in vsa navodila za oddajo podpisa so dostopna na spletni strani www.samojapomenija.si.

Starejše novice