Ministrstvu za okolje predlog za dodatno vzorčenje vode iz vodnjakov Mariborskega vodovoda v Bohovi.

Skupna služba varstva okolja, ki deluje v okviru Skupne občinske uprave Maribor, je na ministrstvo za okolje in prostor kot nosilca sanacije nedavnega onesnaženja v Pivoli naslovila predlog, da v program sanacije vključi tudi kontinuirano vzorčenje površinske in podzemne vode na območju dveh vodnjakov v Bohovi.

Oba vodnjaka ležita blizu kraja onesnaženja, ki je posledica odlaganja komunalnega blata iz čistilne naprave, in sta del sistema črpališč Mariborskega vodovoda, so zapisali.

Vodnjaka Bohova 1 in Bohova 2 – prvi na območju mariborske in drugi hoške občine – sta blizu kraja onesnaženja in sta oba v sistemu črpališč Mariborskega vodovoda.

Vsak dan se iz teh vodnjakov načrpa okoli 1900 kubičnih metrov pitne vode.

Morebitne dolgoročne posledice

S komunalnim blatom onesnaženi potok v Pivoli se izliva v Hočki potok, ta pa teče naprej po vodovarstvenih območjih, kjer sta tudi bohovska vodnjaka. 

Skupna služba varstva okolja zato ocenjuje, da lahko, glede na razsežnosti onesnaženja v Pivoli, pričakujemo morebitne dolgoročne posledice v obliki površinskega in podzemnega onesnaženja vode in da morajo biti na to nadvse pozorni že zdaj. 

»Smiselno je, da določeno daljše časovno obdobje kontinuirano vzorčimo tako površinsko kot podzemno vodo na lokacijah blizu vodnjakov ali tudi drugih, izbranih po strokovni presoji,« so zapisali.

Skupna služba varstva okolja je sicer nosilec imisijskega monitoringa tal, podzemnih in površinskih voda na vodovarstvenem območju črpališč Mariborskega vodovoda.

Monitoring izvajajo kot skupni projekt, v sodelovanju s štrinajstimi občinami, na širšem vodovarstvenem območju vodnih virov Selniška Dobrava, Ruše, Vrbanski plato, Betnava, Bohova, Dobrovce in Ceršak.

Skupna služba varstva okolja bo v odziv na onesnaženje v Bohovi izvedla naslednje:

  • v okviru rednega programa monitoringa za leto 2021 bo poskrbela za vzorčenje in analizo vode iz Hočkega potoka na lokaciji, določeni v letnem programu, ki je blizu vodnjakov (odvzem dveh vzorcev v različnih časovnih obdobjih);
  • v letnem programu monitoringa za leto 2021 bo prilagodila program vzorčenja podzemne vode tako, da bo dodatno vzorčila vodo na strokovno izbrani lokaciji – glede na bližino vodnjakov in v smeri toka podzemne vode glede na lokacijo onesnaženja (odvzem dveh vzorcev v različnih časovnih obdobjih).

Pogostejšega vzorčenja in analiz tako površinske kot podzemne vode v okviru sprejetega letnega programa lokalne skupnosti, ki sofinancirajo monitoring, ne morejo prevzemati, pravijo, zato tudi predlog okoljskemu ministrstvu, da dodatno vzorčenje vključi v program sanacije onesnaženja. 

»Če bi namreč prišlo do onesnaženja pitne vode v bohovskih vodnjakih s časovnim zamikom, moramo že zdaj razmišljati o posledicah in stroških, ki bi lahko nastali zaradi nujnega zaprtja črpališča, sanacije vodnjakov, zagotavljanja nadomestnih virov pitne vode in podobni,« so še opozorili.

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Kako je ime prekmurskemu glasbeniku Kreslinu?

Starejše novice