Slika je simbolična.
Tudi ta teden smo pripravili pester izbor prostih delovnih mest. Preverite, morda pa katero čaka ravno na vas.

Ste se naveličali obstoječe službe ali še vedno pogledujete za primernim delovnim mestom? To je nekaj priložnosti, ki bi vas morda znale zamikati.

Delovna mesta v Podravju

Pomočnik ravnatelja

Mladinski dom Maribor išče pomočnika ravnatelja.

Pomočnik ravnatelja organizira, načrtuje in vodi delo zavoda, zastopa in predstavlja zavod, odgovarja za strokovno vodenje zavoda, pripravi predlog letnega načrta zavoda, finančnega načrta, razvojnega programa dela zavoda in podobno.

Za prijavo je potrebna visokošolska izobrazba druge stopnje oziroma prejšnja visokošolska univerzitetna s področja izobraževalne znanosti ali izobraževanja učiteljev ter petletne delovne izkušnje.

Informatik

Družba za inženiring, proizvodnjo in trgovino Mikro + Polo išče v Mariboru informatika.

Delovne naloge vključujejo vzdrževanje CAD/CAM programske opreme, podporo uporabnikom ter sodelovanje pri razvoju in prilagoditvah ERP proizvodnega sistema.

Za prijavo je potrebna srednja splošna ali strokovna izobrazba s področja informacijsko-komunikacijske tehnologije ter triletne delovne izkušnje.

Vodja kavarne

Bar Koktajl išče v Mariboru vodjo kavarne.

Delovne naloge vključujejo vodenje kadra, pisanje urnikov, nabavo blaga, skrb za nemoteno poslovanje in delo na rajonu ter v šanku.

Za prijavo je potrebna višja strokovna oziroma višješolska izobrazba s področja gostinstva in turizma ter enoletne delovne izkušnje.

Vzdrževalec

Družba za poslovanje z nepremičninami Staninvest išče vzdrževalca.

Delovne naloge vključujejo vzdrževanje objektov, vzdrževanje instalacij in naprav v objektih, opravljanje pomožnih del, urejanje delovnega okolja in podobna dela.

Za prijavo je potrebna nižja ali srednja poklicna izobrazba, delovne izkušnje pa niso zahtevane.

Pek

Pekarstvo in slaščičarstvo Pobrežje išče delavca za pripravo in peko kruha ter ostalih pekovskih izdelkov.

Za prijavo je potrebna srednja poklicna izobrazba ter enoletne delovne izkušnje.

Knjižničar

Osnovna šola Videm išče knjižničarja za opravljanje nalog knjižničarja ter poučevanje slovenskega jezika.

Za prijavo je potrebna visokošolska izobrazba druge stopnje oziroma prejšnja visokošolska univerzitetna s področja izobraževalne znanosti oziroma bibliotekarstva, delovne izkušnje pa niso zahtevane.

Vodja kuhinje

Gostinstvo in Turizem Majolka išče vodjo za vodenje ter nadzor nad delom v kuhinji.

Za prijavo je potrebna srednja ali nižja poklicna izobrazba ter šestmesečne delovne izkušnje.

Voznik avtobusa in kombija

Avtobusni in kombi prevozi Eurobus iščejo na Ptuju voznika avtobusa in kombija.

Delovne naloge vključujejo vožnjo avtobusa po voznem redu, odgovornost za veljavnost voznikove dokumentacije in vodenje prevozne dokumentacije, skrbno ravnanje z vozilom ter skrb za čistočo vozila ter vožnjo šolskih otrok.

Za prijavo je potrebna osnovnošolska izobrazba, vozniško dovoljenje B in D kategorije, delovne izkušnje pa niso zahtevane.

Direktor občinske uprave

Občina Videm išče direktorja občinske uprave.

Delovne naloge vključujejo neposredno vodenje občinske uprave, načrtovanje, organiziranje, usmerjanje in nadzorovanje opravljanja dela v občinski upravi, odločanje o zadevah iz delovnega področja občinske uprave, opravljanje najzahtevnejših strokovnih nalog v občinski upravi ter podobne naloge.

Za prijavo je potrebna visokošolska izobrazba druge stopnje oziroma prejšnja visokošolska univerzitetna s področja gradbeništva ter šestletne delovne izkušnje.

Delovna mesta v Pomurju

Farmacevtski tehnik - pripravnik

Pomurske lekarne Murska Sobota iščejo farmacevtskega tehnika pripravnika.

Pripravnik izdaja zdravil, ki se smejo izdajati brez recepta in podaja navodila o uporabi le teh, izdaja ostalo blago, prevzema in defektira zdravila in ostalo lekarniško blago, sodeluje pri izdelavi magistralnih pripravkov ter podobno.

Za prijavo je potrebna srednja splošna ali strokovna izobrazba s področja farmacije, delovne izkušnje pa niso zahtevane.

Vzgojitelj predšolskih otrok

Osnovna šola Kuzma išče vzgojitelja predšolskih otrok oziroma pomočnika vzgojitelja v skupini vrtčevskih otrok.

Za prijavo je potrebna srednja splošna ali strokovna izobrazba s področja izobraževanja vzgojiteljev predšolskih otrok, delovne izkušnje pa niso zahtevane.

Vzdrževalec

Splošna bolnišnica Murska Sobota išče vzdrževalca oziroma tehnika.

Delovne naloge vključujejo zagotavljanje tehničnega nadzora, izdelavo, napeljave, vzdrževanje in popravilo električnih sistemov in strojnih naprav, ugotavljanje in razreševanje problemov, ki nastanejo pri delovanju električnih in strojnih naprav ter podobna dela.

Za prijavo je potrebna srednja splošna ali strokovna izobrazba ter šestmesečne delovne izkušnje.

Računovodja

Računovodske storitve in svetovanje S.R.P. išče računovodjo za vodenje knjige in knjiženje prijetih ter izdanih računov, izdelavo statističnih poročil, izdelavo letnih poročil, obračun plač in komuniciranje s strankami ter podobno.

Za prijavo je potrebna višja strokovna izobrazba oziroma višješolska s področja računovodstva ter petletne delovne izkušnje.

Čistilka

Občina Puconci išče čistilko.

Delovne naloge vključujejo čiščenje uradnih prostorov, notranje opreme in delovnih sredstev, čiščenje in urejanje okolice ter podobna dela.

Za prijavo je potrebna osnovnošolska izobrazba, delovne izkušnje pa niso zahtevane.

Starejše novice