Slika je simbolična.
Sočasno, z novim portalom Prostor sta uporabnikom dostopni še aplikaciji Javni vpogled in Javni geodetski podatki.

Spletni portal Prostor v prenovljeni različici obiskovalcem ponuja še več informacij o nepremičninah. Tam si lahko ogledate svojo parcelo, nepremičnino in si tudi prenesete želene podatke.

Novost: Aplikaciji Javni geodetski podatki in Javni vpogled

Prva novost je spletna stran Javni geodetski podatki, ki je namenjena prevzemu brezplačnih podatkov Geodetske uprave Republike Slovenije iz prenovljenega sistema distribucije.

Uporabniki lahko dostopajo do naslednjih podatkov: parcele in stavbe, državni topografski sitem, državni koordinatni sistem, državno mejo, naslove prostorskih enot in nepremičninske podatke po občinah.

Pri vsakem od navedenih podatkov je kratek opis in razlaga, kaj podatek vsebuje, ter opis strukture podatkov, njihove velikosti in veljavnosti.

Druga novost prenovljenega portala je aplikacija Javni vpogled, ki uporabniku omogoča vpogled v opisne in grafične podatke geodetske uprave in nekaterih drugih upravljalcev. 

Na interaktivni karti lahko uporabnik poljubno vnaša določene sloje in si tako lažje vizualizira stanje. Lahko si prilagaja merilo, izmeri določene dolžine in karto tudi poveča ali pomanjša v različnih merilih.

Med izpostavljenimi povezavami tudi kataster nepremičnin in njihove vrednosti

Med aktualnejšimi povezavami je tudi kataster nepremičnin, kjer ima obiskovalec vpogled v različne podatke. Kataster nepremičnin je zasnovan kot uradna evidenca podatkov o parcelah, stavbah in delih stavb, ki omogoča vpis stvarnih pravic na njih v zemljiški knjigi.

Temeljna evidenca podatkov Republike Slovenije ponuja torej položaj, obliko, fizične in druge lastnosti parcel, stavb ter delov stavb, ki izkazuje dejansko stanje nepremičnin.

Zraven se nahaja še aplikacija katastrskih postopkov, ki proces terenskega dela in dela v upravnem postopku poveže in zato močno poenostavi.

Z uvedbo katastrskih postopkov v zakonu o katastru nepremičnin je geodetska uprava določila enotne postopke, ki so povezali prej ločeno delo geodetov na terenu in geodetske uprave v upravnem postopku. 

K temu pripomore tudi sodobna informacijska rešitev, ki omogoča veliko boljšo kontrolo podatkov in pomaga tako geodetu, geodetski upravi, kot tudi lastnikom nepremičnin do kakovostnejših podatkov.

Poenostavljen tudi trg in vrednosti nepremičnin

Slovenski nepremičninski trg geodetska uprava sistematično spremlja v okviru dejavnosti množičnega vrednotenja nepremičnin.

Ugotovitve analiz tržnh podatkov objavlja v poročil, ki izidejo vsako leto.

Na izbranih podatkih oblikuje tudi nove modele vrednotenja, s katerimi nepremičninam določi posplošene vrednosti.

Pomoč, ki uporabnikom olajša uporabo spletnega portala

Na dnu spletne strani Portal Prostor imajo obiskovalci na voljo še okvirček, kamor lahko vpišejo pogosta vprašanja in nanje najdejo tudi uporabne odgovore.

Zraven je dostopen tudi kontakt in dodatna podpora uporabnikom ter sorodne uporabne spletne strani, kot so: Portal GOV.si, E-uprava, Zveza Geodetov Slovenije in druge.

Starejše novice