Slika je simbolična (foto: Miloš Vujinović).
To območje definira tudi kmetijstvo, ki je na Ptujskem in Dravskem polju ena izmed primernih panog. Kako vpliva na tukajšnja tla?

Mestna občina Ptuj je pripravila občinski program varstva okolja. Ta bo v veljavi vse do leta 2027. Letos je občina v proces izdelave programa vključila tudi občane in občanke, ki so skozi anketo podali svoje mnenje. 

Zdaj pripravljanje tega načrta prehaja v zaključno fazo. Še enkrat pa občina poziva strokovno in splošno javnost, torej tudi občane in občanke, da se s pripravljenim gradivom podrobno seznanijo. Do gradiva lahko dostopate na tej obarvani povezavi.

Pod črto pa je občina ukrepe in cilje razdelila v šest področij, ki so pomembna za naslednja leta. Gre za varovanje vodnih virov, varovanje zraka, varovanje narave in zeleno infrastrukturo, varovanje pred drugimi okoljskimi obremenitvami, krožno gospodarjenje in podnebne spremembe in civilizacijska tveganja. 

Kot že omenjeno, je občina za sodelovanje skozi anketo zaprosila občane in občanke. Najbolj aktivni pri izpolnjevanju so bili občani četrtnih skupnosti Center, Rogoznica, Ljudski vrt.

Sledila sta Turnišče in Panorama. Najmanjše skupnosti so Grajena, Spuhlja in Jezero, a so se tudi tu občani angažirali k reševanju ankete. 

To so značilnosti tukajšnjih tal ... 

Iz občinskega programa varstva okolja je moč razbrati, da so na južnem delu Dravskega polja in na Ptujskem polju razvita obrečna karbonatna tla na meljasto ilovnatem aluviju in rjava tla na nekarbonatnih peščeno prodnih sedimentih. Ponekod so se razvila rjava tla na ilovicah in glinah. 

V mineralni sestavi naših tal prevladuje kremen. 

Glavni pritiski na tla v ptujski občini so pozidava, erozija zaradi vode, zbijanje, plazovi in onesnaženost - nanjo vpliva predvsem industrija, kmetijstvo, promet in naselja. 

Odvzeli so pet vzorcev, to so ugotovili 

Kmetijska inšpekcija je leta 2020 na Ptujskem polju odvzela pet vzorcev s tal kmetijskih zemljišč. Dva sta bila analizirana na težke kovine, ostanke sredstev za varstvo rastlin, policiklične aromatske ogljikovodike in poliklorirane bifenile. Obe površini sta bili posejani z oljno ogrščico. 

Le v enem primeru je bila presežena mejna vrednost niklja, druge vrednosti pa niso bile presežene. 

V treh vzorcih so preverjali vrednost nitratov, ki pa ni bila presežena v niti enem vzorcu. 

Pretirano gnojimo predvsem vinograde

Ugotovili so, da so na območju Ptuja najmanj gnojeni travniki. Njive so nekoliko bolje oskrbljene. 

Ugotovili pa so tudi, da so vinogradi, deloma plantažni sadovnjaki in zelenjadarska zemljišča pretirano gnojeni. 

»Tla na območju Mestne občine Ptuj ogrožajo tudi vodna (ob večjih nalivih, poplavah ob vodotokih) in vetrna (pri nas redko) erozija, na kar lahko vplivajo sprememba kmetijske rabe tal (travniki) ali opuščanja kmetijske rabe na strmem reliefu,« še dodajajo v načrtu. 

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Priimek aktualnega predsednika države?

Starejše novice