Ekološke katastrofe na Ptuju dobivajo nove razsežnosti. Zdaj svetnik poziva, naj inšpekcija preveri izpuščanje greznice v potok.

Milan Klemenc, sicer del svetniške skupine DeSUS, je pred dnevi podal pobudo, da Mestna občina Ptuj in Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju pristopita k preverjanju spuščanja greznice v potok Grajena. Pozval je tudi, da se zoper kršitelje ustrezno ukrepa. 

»Podajam pobudo, da Mestna občina Ptuj in Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju pristopita k preverjanju, kdo spušča greznične gošče v vodotok Grajena, ker ob vsakem deževju prihaja do načrtovanih izpustov greznice v potok Grajena. Pristojni naj zoper kršitelje ustrezno ukrepajo,« je zapisal svetnik, na kar je občina odgovorila, da so zadevo predali komunalni inšpekciji. 

Na občinski inšpekciji so za Ptujinfo povedali, da konkretne prijave, da bi občan spuščal greznico v potok Grajena niso dobili, a so prejeli svetniško pobudo Klemenca. 

Komunalno podjetje Ptuj že zaprosili za določene podatke, odpravili se bodo na teren

Inšpektorica je za Ptujinfo povedala, da situacije na terenu še niso preverjali, saj gre za obsežno območje. Pobuda Klemenca je bila podana za celotno dolžino vodotoka Grajena, ki se sicer začne severno od Vurberka, nato teče skozi Krčevino pri Vurberku, Grajenščak, Grajeno in Ptuj. 

Inšpektorica pa je potrdila, da so 12. oktobra na inšpekciji že zaprosili izvajalca odvajanja odpadnih vod, torej Komunalno podjetje Ptuj, da inšpekciji posredujejo določene podatke o zgrajeni trasi kanalizacije in predvideni aglomeraciji. 

»Po preveritvi podatkov bomo opravili tudi terenske oglede in v kolikor bo potrebno, uvedli inšpekcijske postopke,« so jasni na občinski inšpekciji. 

Kjer je kanalizacija zgrajena, se morajo lastniki objektov priključiti

Na območjih, ki so opremljena z javno kanalizacijo, mora investitor ali lastnik objekta zagotoviti, da se komunalna odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo.

Na območju, kjer javna kanalizacija ni zgrajena, pa mora zagotoviti, da se glede odvajanja te vode izvedejo ukrepi v skladu s predpisi. 

To pomeni, da se morajo vsi lastniki nepremičnin, ki živijo v delih, kjer je zgrajena javna kanalizacija, na to priključiti. Pri tem ni važno, ali gre za novogradnjo ali stari objekt. Če občani živijo na območjih, kjer ni javne kanalizacije, pa morajo zgraditi male čistilne naprave. 

Če ste lastniki objekta, za katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje pred 14. decembrom 2002 ali je bilo v uporabi pred tem dnem in je obstoječa ureditev skladna s predpisi, ki so bili v veljavi pred tem, je treba čiščenje in odvajanje po novi zakonodaji zagotoviti ob prvi rekonstrukciji objekta.

Če obstoječa ureditev odvajanja ni skladna s predpisi, ki so veljali v času graditve, pa je treba zagotoviti čiščenje in odvajanje do 31. decembra 2021. 

Področje spuščanja greznice v potok pa sicer urejajo inšpektorji za vodo, varstvo okolja ter občinski inšpektorji. Če se bo na terenu ugotovilo, da nekdo izpušča greznico v potok, ga lahko sankcionira inšpektor za vode.

Hkrati bi občinski inšpektor istemu občanu naložil izgradnjo male čistilne naprave ali priključitev na sistem javne kanalizacije. 

Inšpekcija: »V kolikor bi šlo za direktno spuščanje fekalij v potok, zagotovo to ne bi bilo dobro za okolje«

Mestna občina Ptuj je s pomočjo evropskih sredstev v letu 2015 izgradila primarni kanal od Ptuja do naselja Grajena. Dve leti kasneje so pridobili gradbeno dovoljenje za izvedbo sekundarnih kanalov od Ptuja do Grajene.

Nekateri fekalni kanali so tako v naselju Grajena že izvedeni. Zaenkrat pridobivajo še gradbeno dovoljenje za območje Grajena 1-9. 

»To območje predstavlja dve aglomeraciji, in sicer Mestni vrh 2019 – 50138 in Grajena 2019 – 15057, ki morata biti v skladu s 40. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode opremljeni s kanalizacijo do konca leta 2023,« še dodajajo. 

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Kakšne barve je sonce?

Starejše novice