Po tem, ko sta bila dva razpisa za najem gostilne Pri treh ribnikih neuspešna, pa so sedaj objavili že tretjega. Največja sprememba v novem razpisu je višina mesečne najemnine. Koliko bo torej potrebno odšteti za najem gostilne?

Gostilna Pri treh ribnikih, ki velja za najstarejšo gostilno v Mariboru, tudi po dveh javnih pozivih ostaja brez najemnika. Tudi na drugi razpis za najem, ki se je nedavno iztekel, namreč niso prejeli nobene zavezujoče ponudbe.

»To nas seveda postavlja v položaj, ko močno ugibamo, kaj lahko naredimo še bolj zanimivo, da pritegnemo prave interesente,« je za Mariborinfo nedavno povedal direktor Mestnih nepremičnin Ranko Šmigoc.

Le nekaj dni nazaj pa so tako Mestne nepremičnine objavile že tretji razpis za najem gostilne Pri treh ribnikih. Kakšne so torej spremembe in koliko sedaj znaša mesečna najemnina?

Gostilna bo morala ponujati lokalno hrano in vina

Gostinski lokal, nekoč znan tudi pod imenom Pri Kličku, so Mestne nepremičnine kupile junija 2020 od družbe Terme Maribor za okoli pol milijona evrov. Sprva je v njem ostal dolgoletni najemnik, a je pozneje odstopil od najemne pogodbe, ki jo je imel s termami sicer sklenjeno do junija letos. Gostilna je tako že leto dni zaprta.

Mestne nepremičnine so tako znova objavile poziv za zbiranje ponudb za najem gostilne Pri treh ribnikih. Predmet oddaje je sam objekt gostilne z vso obstoječo opremo, ki mu pripada skladišče, in okoliška zemljišča.

Kot je navedeno v razpisu, se nepremičnine oddajajo v najem za izvajanje gostinske dejavnosti s ponudbo lokalne hrane, slovenskih jedi in regionalnih vin iz vinorodnega okoliša Štajerska – Pomurje - Slovenija.

Najemnik bo moral v večji meri ponujati tipične slovenske jedi z lokalnimi sestavinami in preskrbovalno verigo lokalnih dobaviteljev ter 90 odstotkov regionalnih vin od tega 30 odstotkov iz Mariborskega vinorodnega okoliša, 30 odstotkov iz širšega štajerskega okoliša, 30 odstotkov iz ostalih slovenskih regij in deset odstotkov tujih vin.

Najemnik bo moral izvajati gostinsko dejavnost šest dni tedensko, in sicer od torka do nedelje, ter mora biti registriran za opravljanje gostinske dejavnosti.

Pogodba se bo sklenila za deset let

Pogodba se bo z najemnikom sklenila za določen čas desetih let z možnostjo sporazumne prekinitve.

Najemnik za najem nepremičnin plačuje najemnino v višini določenega deleža od čistih prihodkov od prodaje na letni ravni, ki jih najemnik realizira na lokaciji, ki je predmet najema, s tem, da plačuje najemnik fiksni znesek mesečne najemnine ne glede na letni promet in predstavlja akontacijo letne najemnine, ki se plačuje vsak mesec sproti.

Po 28. februarju vsakega leta najemodajalec na podlagi čistih prihodkov od prodaje za preteklo leto opravi izračunan in obračunan še preostalega dela najemnine do določenega deleža od čistih prihodkov od prodaje na letni ravni, ki jih najemnik realizira na lokaciji, ki je predmet najema.

Obračun preostalega dela najemnine se opravi na način, da se od izračunane najemnine odšteje že plačana akontacija letne najemnine. Višina fiksnega zneska mesečne najemnine se revalorizira vsako leto.

Poleg najemnine je najemnik dolžan plačevati vse stroške, ki izhajajo iz uporabe nepremičnin, stroške sprotnih popravil in rednega vzdrževanja ter morebitne ostale stroške v zvezi z uporabo nepremičnin.

Mesečna najemnina znaša 2680 evrov

Minimalni znesek ponujene fiksne mesečne najemnine brez davka je v prvem in drugem razpisu znašal 2500 evrov. Minimalni znesek ponujene fiksne mesečne najemnine brez davka pa se je sedaj v tretjem razpisu povišal in znaša 2680 evrov.

Pred podpisom najemne pogodbe je najemnik dolžan plačati varščino, določeno v treh fiksnih zneskih mesečnih najemnin za morebitno povzročeno škodo, neplačane stroške in druge neplačane obveznosti.

Ponudbe Mestne nepremičnine zbirajo do 12. maja, več informacij pa lahko zainteresirani posamezniki dobijo na njihovi spletni strani, po telefonu na telefonski številki 041 257 887, Nataša Matijevič, ali elektronski pošti [email protected].

Komentarji (1)

orožnik (ni preverjeno)

Zgleda lepo, vse pošlihtano, ampak vzdušja, ki smo ga tam preživeli v sedemdesetih in še malo na začetku osemdesetih let prejšnjega stoletja, nikoli več ne bodo znali pričarati. še kako prav ima Šifrer, "vse manj je dobrih gostiln", da o ljudeh ne govorim.

Starejše novice